T: 0182 501612

Nieuws


Nieuwe BRL voor beveiligingsinstallateurs

 - Nieuws
Op 23 september 2015 is tijdens de SSA beurs de Beoordelingsrichtlijn 6020 voor het productcertificaat van KvINL gepresenteerd.
De BRL 6020 heeft betrekking op het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en installaties met een beveiligingsfunctie.

Hiervoor hebben we vier ontwerpmodules gemaakt: in de BRL 6020 is een mogelijk geboden om ontwerpen en documenten te maken op basis van de VRKI of op basis van de NEN 8131.
Overigens is de BRL 6020 geen vervanging van de NBRL BORG 2005v2.

Ga naar de beveiligde pagina op mijn website en lees de informatie bij: "Ontwerpmodules op basis van de BRL 6020 KvINL versie september 2015"
Link: http://www.isso.nl/nieuws/nieuwsitem/news/detail/News/nieuwe-brl-6020-voor-technische-beveiliging-grote-stap-vooruit/
Offerteprogramma

 - Nieuws
Aan de RC-modules is een eenvoudig offerteprogramma toegevoegd.
U kunt hiermee een offerte produceren voor de ontwerper, voor de opdrachtgever, een opdrachtbevestiging inclusief onderhoudscontract en een lijst met componenten voor de werkvoorbereiding.
Dit offerteprogramma is - op de beveiligde pagina - ook beschikbaar zonder gebruik te maken van de RC-modules.
Link: http://dehaanadviseur.nl/pdf_beheerd//gebruikersinformatie_offerte.pdf
De aangepaste preventiemeter is beschikbaar

 - Nieuws
Jaarlijks worden de certificaten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen per gemeente, wijk en buurt en de gegevens van CBS en van de Basisadministratie aangepast en weer samengebracht op de preventiemeter van het PKVW. Op de website van het politiekeurmerk vindt u nu de bijgewerkte gegevens tot 1 februari 2015
Link: http://www.politiekeurmerk.nl/ccvpreventiemeter/
RC modules voor cursisten

 - Nieuws
Goed nieuws voor cursisten MBV, ABV en TBV
Verhoog je kans op een positief resultaat bij een examen.
Speciaal voor cursisten zijn de RC-modules woningen, bedrijven en onderwijsinstellingen beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van € 25,00 exclusief BTW voor de duur van de opleiding.
Maak een account aan door op de link te klikken en vul de aanmelding in.
Link: http://www.dehaanadviseur.nl/index_training.php?item=training_register
VRKI februari 2015

 - Nieuws
VRKI documenten februari 2015 beschikbaar.
De VRKI documenten versie februari 2015 gaan in op 1 februari 2015 en vervangen dan de bestaande VRKI documenten versie maart 2014. De VRKI-kaart over alarmtransmissie blijft ongewijzigd
In de VRKI februari 2015 is de attractiviteitslijst geactualiseerd. De categorie 'zonnepanelen en omvormers' is aan de lijst toegevoegd. Deze wijziging is ook verwerkt in een nieuwe VRKI kaart februari 2015. Andere wijzigingen in de VRKI-documenten zijn:
Voor kleine ruimten is er een afwijkingsmogelijkheid toegevoegd voor de eis van twee luid alarmgevers.De term 'safe' is vervangen voor kluis. En de verwijzingen naar de normering voor kluizen is gecorrigeerd.Aan het document VRKI Richtlijn inbraakbeveiliging voor onderwijsinstellingen is een bijlage 2 toegevoegd over het veilig opbergen van schoolexamens. De verwijzingen naar PKVW-documenten zijn geactualiseerd.
Link: http://www.hetccv.nl/dossiers/Risicoklassenindeling/vrki-februari-2015
Handboek PKVW bestaande bouw 2015

 - Nieuws
De nieuwe handboeken van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn ingegaan op 1 januari 2015 en vervangen daarmee de handboeken van 2011. De PKVW handboeken Bestaande Bouw 2015 en Nieuwbouw 2015 zijn gratis te downloaden in de CCV-webwinkel.
Link: http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel/PKVW/handboek-pkvw-bestaande-bouw-2015
RC-module 2015 beschikbaar

 - Nieuws
De RisicoClassificatie module 2015 biedt nog meer faciliteiten.
Meer mogelijkheden bij Partiële beveiliging voor bedrijven met hoofd- en subsystemen.
Meer "doelen van de beveiliging" voor criminele risico's te kiezen.
Uitgebreid beveiligingsplan voor de opdrachtgever.

De rubriek "Info ICT en AoIP" uitgebreid met 60 items over IPv6.
Link: http://www.dehaanadviseur.nl/pdf2/Informatie%20over%20RC%20bedrijven%202015.pdf
De BRL Beveiliging was voor kritiek beschikbaar

 - Nieuws
Het Centraal College van Deskundigen KvINL (CCvD) heeft per 20 oktober 2014 de versie van de BRL 6000 – deel “Beveiliging” voor publicatie ter kritiek vastgesteld. De kritiekperiode loopt tot 17 november 2014.

Aanleiding voor het uitbrengen van de BRL Beveiliging:
Bedrijven, particulieren, organisaties, overheden, allemaal kunnen we slachtoffer worden van criminaliteit. Zowel de financiële als de psychische schade die hierdoor wordt veroorzaakt is vaak groot. Eén van de mogelijkheden voor bescherming hiertegen is het laten aanbrengen van elektronische systemen. Voorbeelden hiervan zijn (alarm)systemen die de omgeving, de politie en andere hulpdiensten kunnen alarmeren als criminelen proberen hun slag te slaan. Of systemen die de toegang tot een gebouw regelen zodat criminelen geen misbruik meer kunnen maken van een situatie. Deze BRL sluit aan bij de huidige eisen voor elektronische beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties.

Nu maar even afwachten hoe de definitieve inhoud van deze BRL er uit gaat zien.
Link: http://kvinl.nl/consumenten/voorpagina/nieuws/bericht/news/detail/News/ter-kritiek-brl-ontwerpen-leveren-installeren-en-onderhouden-van-beveiligingsinstallaties-en-beveil/
NEN 8131 geen vervanging voor VRKI

 - Nieuws
Onlangs is een nieuwe norm voor inbraak- en overvalsystemen gepubliceerd, de NEN 8131. Voor BORG-bedrijven en VEB-bedrijven verandert er met de publicatie van NEN 8131 niets. De beveiligingsbranche, verzekeraars en het CCV ervaren de norm als technisch gecompliceerd en niet aansluitend op de VRKI. Daarom wordt in de VRKI-documenten niet verwezen naar de norm.
Link: http://www.hetccv.nl/nieuws/2014/07/nen-8131-geen-vervanging-voor-vrki.html
Wat de beveiligingsinstallateur zou moeten weten over IPv6

 - Nieuws


In de rubriek Info ICT en AoIP is hoofdstuk 8 beschikbaar.
In dit hoofdstuk vindt u op hoofdlijnen (60) items die bij IPv6 van toepassing zijn.

Huurwoningen straks inbraakproof

 - Nieuws
Ruim 100.000 huurwoning worden binnenkort beter beveiligd tegen inbraak. Het is de bedoeling dat 11.000 woningen dit jaar het Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen.
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat samenwerken met bouwbedrijven en woningcorporaties om dat te realiseren.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie.
Preventie essentieel
De eisen zijn onder meer dat de woningen goede sloten hebben en verlichting bij de buitendeuren. In 2020 moeten in totaal ruim 111.000 huurhuizen een anti-inbraak-keurmerk hebben.
Minister Opstelten stopt 125.000 euro in het project. Hij wil het aantal woninginbraken verkleinen en volgens hem is preventie daarbij essentieel. In 2017 moet het aantal woninginbraken met 30 procent gedaald zijn ten opzichte van 2012.
Link: http://nos.nl/artikel/644885-huurwoningen-straks-inbraakproof.html
PKVW beveiligingsrichtlijn en productenlijst 2015

 - Nieuws
Nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst
De nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn april 2015 en de PKVW Productenlijst versie april 2015 zijn gereed. Zoals gebruikelijk zijn alle mutaties van gecertificeerde producten van het afgelopen half jaar in de nieuwe Productenlijst verwerkt. De productenlijst komt één keer per half jaar uit.

De PKVW Beveiligingsrichtlijn wordt één keer per jaar bijgesteld. De richtlijn bevat een controle op de omschrijvingen van de toepassingen van hang- en sluitwerkproducten gericht op het sterrensysteem van SKG.

Cilindertrekbeveiliging. Per 1 april 2014 is een voorziening tegen cilindertrekken in de Bestaande Bouw ook verplicht. Een overgangsregeling is hierbij van toepassing.
Tevens aandacht voor het bevestigen van glaslatten. Nu e.e.a. is versoepeld inzake de bevestiging van glaslatten kan de beglazingsmethode van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 3577) worden toegepast. Een uitleg over deze NPR, ontwikkeld door het Kennis Centrum Glas te Gouda, is als bijlage opgenomen.

De VRKI hanteert voor het niveau B1 bij woningen en bedrijven ook de criteria in de beveiligingsrichtlijn en productenlijst.
Link: http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel/PKVW/pkvw-productenlijst
Blusdekens niet altijd veilig

 - Nieuws
Eind december maakte de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit bekend dat de meeste blusdekens niet goed werken. Vier van de twaalf onderzochte dekens vlogen tijdens de steekproef zelf in de brand. Welke dekens veilig of gevaarlijk zijn, hield de overheidsinstantie echter geheim. Branchevereniging VEBON probeert met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur achter de testresultaten te komen, zo vertelde directeur Erwin Schoemaker zaterdagavond in het consumentenprogramma Vara Kassa!
Link: http://vebon.org/zoeken?id=130&q=blusdekens&f=1
Dienst DigiAlarm.net de opvolger van DigiAccess alarm

 - Nieuws
KPN heeft besloten om per 1 november de exploitatie van de dienst DigiAlarm over te dragen
aan ASB-Security BV, die de dienst als Alarm Transmissie Service Provider (ATSP) continueert onder de naam DigiAlarm.net.
Aanleiding voor deze overdracht is het specialistische karakter van alarmtransmissie binnen
de beveiligingsmarkt.
De kosten voor deze dienst bedragen éénmalig € 269,- en € 54,90 per maand exclusief BTW en exclusief het abonnement op de Particuliere Alarmcentrale (PAC), de eenmalige kosten voor de installatie van de alarmoverdrager en het in bedrijfstellen van de DigiAlarm.net aansluiting.
30% Korting op de éénmalige entreekosten bij orders ingelegd voor 31-13-2013
Link: http://digialarm.net/
Nieuwe norm voor inbraak- en overvalalarmsystemen

 - Nieuws
Op 1 mei 2014 is op de website van het NEN de definitieve norm NEN 8131 gepubliceerd
De NEN 8131 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, bediening, inbedrijfstelling, onderhoud en de kwaliteit van inbraak- en overvalalarmsystemen (I&OAS) die in gebouwen zijn geïnstalleerd. De eisen en aanbevelingen van deze norm zijn gebaseerd op de Europese normen zoals opgesteld door CLC/TC79 Alarm systems. Deze norm verwijst naar de normenreeks NEN-EN 50131 en andere relevante normen.

Dehaanadviseur heeft hier al op ingespeeld en een ontwerpmodule voor de praktische toepassing gemaakt.
Zie NEN 8131 in het hoofdmenu.

Link: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-81312014-nl.htm
Alarmsignalering over IP

 - Nieuws
SEC-IP protocol
Het SEC-IP protocol is een open protocol dat begin deze eeuw is opgesteld door leveranciers met als doel standaardisatie. Het SEC-IP protocol wordt gebruikt om alarmcommunicatie over IP te zenden.

Aanpassing SEC-IP protocol
Vanwege drie (door een hacker) geconstateerde kwetsbaarheden in die versie, is begin 2013 een aangepaste versie (revisie 2.1.0) verschenen.

Certified Secure heeft in opdracht van VEBON een 'vulnerability report' opgesteld, waarin wordt beschreven welke kwetsbaarheden zijn geconstateerd en hoe deze zijn opgelost. Pine heeft op zijn beurt versie 2.1.0 geschreven en getest.
Eind februari 2013 zijn alle betrokken fabrikanten, alarmcentrales (lid VEBON) en overige direct geïnteresseerden geïnformeerd. Begin maart 2013 is het Nationaal Cyber Security Centrum geïnformeerd over de oplossing.
Link: http://vebon.org/dossiers/-alarmcommunicatie/alarmsignalering-over-ip?id=1071#p579
Opstelten lanceert Veilig Ondernemen Scan

 - Nieuws
De Veilig Ondernemen Scan is een digitale vragenlijst waarmee een ondernemer inzicht krijgt op de risico’s op criminaliteit en onveiligheid. Aan de orde komen inbraak, diefstal, overval, overlast, vernieling, geweld, afpersing en ICT-criminaliteit. Direct na het invullen ontvangt de ondernemer een uitgebreid en onafhankelijk advies die de ondernemer kan treffen om zich beter te wapenen tegen criminaliteit. De Veilig Ondernemen Scan is bruikbaar voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zoals de detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw, zorg en transport & logistiek. Net als de scan is het advies gratis
Link: www.veiligondernemenscan.nl
Aanvulling op Protocol Automatische Doormelding Brandalarm van het object naar de PAC

 - Nieuws
Aansluitend op het Protocol Automatische Doormelding Brandalarm van PAC naar RAC
heeft ACHMEA een aanvulling uitgebracht.
Met name wordt hierin genoemd dat de doormelding vanuit het object via een AL2 verbinding naar de PAC dient te geschieden.
Link: www.dehaanadviseur.nl/nieuwsbrief/bestanden/Doormelding BMI van object naar PAC.pdf
Protocol Automatische Branddoormelding Versie 2 februari 2014

 - Nieuws
Dit vrijwillige protocol omschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding
afkomstig van een automatische brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden
beschouwd en zonder problemen door de PAC kan worden gemeld aan de RAC van de
Brandweer. Door het volgen van deze actieve verificatiemethode onder supervisie van de
PAC is er een hoge mate van zekerheid dat het een echte brandmelding betreft. Uiteraard
kunnen partijen ook alternatieve methoden gebruiken.
Link: http://www.securitymanagement.nl/files/downloads/Protocol_Automatische_Branddoormelding_01-02-2014.pdf
Nieuwe aanpak veiligheid kleine bedrijven

 - Nieuws
Op woensdag 9 januari gaf minister Opstelten samen met CCV-directeur Onno Peer de landelijke aftrap van de nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven.
Kleine bedrijven, die gevestigd zijn in een winkelgebied of bedrijventerrein met een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), kunnen gratis een veiligheidsscan laten uitvoeren.
Een erkende VKB-scanner kijkt waar verbeteringen mogelijk zijn en geeft advies op maat.
Lees meer op:
Link: www.hoeveiligisuwzaak.nl/vkb/
NPR 8136:2012 nl gepubliceerd

 - Nieuws
Alarmtransmissie over IP-netwerken - Leidraad voor ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud, gebaseerd op NEN-EN 50136-1

Deze NPR geeft aanwijzingen voor het ontwerp, de installatie, de inspectie en het onderhoud van alarmtransmissiesystemen zoals deze in Nederland worden toegepast. Deze praktijkrichtlijn richt zich specifiek en alleen op transmissiesystemen die gebruik maken van IP-netwerken.

Hoofdstuk 6 in het VRKI document 'Definities beveiligingsmaatregelen' zal, medio 2013, worden aangepast op basis van de NEN-EN 50131-1:2006 en de NEN-EN 50136-1:2012
Link: http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NPR-81362012-nl.htm
De noodzaak van schildetectie

 - Nieuws
Toegevoegd: vrijdag 18 mei 2012, 12:11
In Dongen (Noord-Brabant) zijn bij een fietsenimporteur vannacht zeventig elektrische fietsen gestolen.
De dieven hadden in een wand in de loods een groot gat gezaagd om de fietsen naar buiten te halen. De directeur ontdekte de diefstal vanochtend. De schade is volgens hem ruim 70.000 euro.
Beelden
Het fietsenbedrijf had geen bewakingscamera's en het alarm ging niet af. "De fietsen stonden net buiten het bereik van de alarmsensoren. Het taxibedrijf naast ons heeft gelukkig wel beelden kunnen maken van de dieven", zegt de directeur.
Hij denkt dat ze professionals zijn. "Ze hebben stroom van een lantaarnpaal afgetapt voor de slijptol en de fietsen in een vrachtwagen geladen." Hij denkt dat er een groep heeft ingebroken, "want zo'n fiets weegt toch al gauw rond de 28 kilo."
Link: http://nos.nl/artikel/374315-70-ebikes-gestolen-in-dongen.html
Drie nieuwe certificatieschema’s brandmeldinstallaties

 - Nieuws
Drie nieuwe certificatieschema’s voor leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven vervangen de bestaande CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002. De nieuwe schema’s maken onderscheid tussen het ontwerpen en leveren en het installeren en onderhoud van een brandmeldinstallatie. De nieuwe schema’s worden uitgevoerd onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De infosheet is bedoeld voor iedereen die in 10 minuten wil weten hoe de nieuwe CCV-certificatieschema's BMI 2011 in elkaar zitten, wat de verschillen zijn met vroeger, hoe ze worden ingevoerd, en wat de voordelen zijn.

Er wordt gewerkt aan een kwaliteitsregeling voor adviseurs waar ook het opstellen van PvE's onderdeel van wordt.
Link: http://www.hetccv.nl/nieuws/2012/04/drie-schemas-voor-brandmeldinstallaties.html
Haal meer uit uw bedrijfspresentatie

 - Nieuws
70 maal per dag wordt de rubriek "Bedrijven in beeld" op mijn website bezocht.
Maak daar optimaal gebruik van !

voor meer informatie (PDF)
Link: www.dehaanadviseur.nl/nieuwsbrief/bestanden/bedrijven in beeld (2).pdf
Actieplan Criminaliteit tegen bedrijven

 - Nieuws
Voor onze welvaart en het onderhouden en versterken van een leefbare omgeving is veilig ondernemerschap van essentieel belang. Zowel voor het aantrekken van bedrijvigheid als het
koesteren van het bestaande bedrijfsleven is het tegengaan van criminaliteit noodzakelijk. Overheid en ondernemingsorganisaties werken daarom samen in het kader van het voorkomen (preventie),opsporing en vervolging (repressie) van criminaliteit tegen bedrijven.
Link: http://www.verzekeraars.nl/UserFiles/Image/Actieplan_Criminaliteit_Bedrijven.pdf
ABC voor veilig wonen

 - Nieuws
ABC voor veilig wonen
De brochure ABC voor veilig wonen geeft in twintig pagina’s uitgebreide informatie over de werkwijze, de maatregelen en de materialen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Na oplevering van het handboek Bestaande Bouw 2011 is de brochure geactualiseerd en dus voorzien van de laatste wijzigingen op gebied van PKVW.

Link: http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel/PKVW/PKVW+ABC+voor+Veilig+Wonen
Alles over de Brandweer

 - Nieuws
Toekomstontwikkelingen bij de brandweer

De brandweer is volop in ontwikkeling. We wordt steeds vaker betrokken bij de ontwerp- of planningsfase van grote infrastructurele projecten, zoals het aanleggen van woonwijken, snel- en spoorwegen. Daarbij toetsen we plannen uit oogpunt van veiligheid en gevolgen voor het leefmilieu. De toegenomen aandacht voor veiligheid en milieu heeft ook zijn weerslag in de organisatie, ons takenpakket en ons materieel.

Regiefunctie in veiligheidsregio’s
Industriële, maatschappelijke en economische ontwikkelingen zorgen in het dichtbevolkte Nederland voor toenemende risico's. Om goed voorbereid te zijn op deze risico’s, is meer nauwe samenwerking noodzakelijk tussen brandweerkorpsen, andere hulpdiensten en gemeenten. In 2008 worden daarom speciale veiligheidsregio’s ingericht, waarin de brandweer een coördinerende rol heeft.

Link: http://www.brandweer.nl/actueel/campagne_woon_ik/
Fatale woningbranden

 - Nieuws
Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid verzamelt sinds enige jaren (2003, 2008, 2009 en 2010) structureel data over ‘fatale woningbranden’ en evalueert aan de hand daarvan de stand van zaken op het gebied van fatale woningbranden. Inzicht in kritische factoren bij fatale woningbranden is onontbeerlijk om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid te kunnen voeren.

Conclusies
De belangrijkste oorzaken van de fatale woningbranden waren: roken (27 procent), koken (20 procent) en kaarsen (13 procent).
43 procent van de dodelijke slachtoffers was 66 jaar of ouder.
60 procentvan de fatale woningbranden vond plaats bij alleenstaanden.

Aanbevelingen
Richt brandpreventiebeleid vooral op het beperken van brand door roken.
Onderzoek niet alleen fatale woningbranden, maar ook woningbranden waarbij geen dodelijke slachtoffers vielen.
Verricht bij elke fatale woningbrand direct op locatie brandonderzoek.
Link: http://www.nifv.nl/web/show/id=193299/contentid=3434
Alternatief voor 30 uur noodstroomvoorziening bij E3

 - Nieuws
Volgens de NEN-EN 50131-1 artikel 9 bij Grade 3 en 4 dient de noodstroomvoorziening de alarminstallatie bij uitval netspanning gedurende 30 uur in bedrijf te houden.
Artikel 1.7 en 1.5 uit de VRKI, waarin de mogelijkheid van een gelijkwaardige oplossing
wordt vermeld kan een installateur - in overleg met de CI - een geaccepteerde gelijkwaardige
oplossing kiezen (bijvoorbeeld een 24-uurs servicecontract), waarmee de vereiste prestatie in elk geval gewaarborgd is.

In dit geval moet schriftelijk worden vastgelegd dat de noodstroomvoorziening de installatie bij uitval netspanning 12 uur in bedrijf houdt en in het 24-uurs servicecontract moet zijn opgenomen dat opvolging van deze uitvalmelding binnen 12 uur zal plaatsvinden. Het kiezen voor 30 uur gangreserve blijft natuurlijk ook mogelijk. Zeker wanneer er geen servicecontract is afgesloten blijft de norm van toepassing.
Link: www.dehaanadviseur.nl/?item=documenten
Telefooncentrales vaker gekraakt

 - Nieuws
Bedrijfstelefooncentrales worden steeds vaker gekraakt door criminelen. Die bellen volgens de telecombedrijven voor duizenden euro's 0900-nummers of de nummers van kennissen in andere werelddelen. Twee jaar geleden kwam het een of twee per week voor dat centrales werden gekraakt en nu is dat opgelopen naar drie tot vier keer per week.
Telefooncentrales zijn via een telefoonnummer of een webadres te bereiken. Criminelen die die gegevens achterhalen, hebben alleen nog een beveiligingscode nodig om toegang te krijgen tot de centrale. Als die code een eenvoudig te raden cijfercombinatie is, kunnen de criminelen ongestoord hun gang gaan.

'Zelf verantwoordelijk'
Vorige week werd een gezondheidscentrum in Gouda de dupe van criminelen. KPN blokkeerde de lijnen toen er al gebeld was voor een bedrag van 11.000 euro.
KPN vergoedt niets. Het concern zegt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun centrales.
Link: http://nos.nl/artikel/275648-telefooncentrales-vaker-gekraakt.html
Wanneer belt u 112 en wanneer belt u 0900-8844?

 - Nieuws
0900-8844 niet bij iedereen bekend
Het algemene politienummer is nog niet bij iedereen bekend. Terwijl het tegenwoordig heel makkelijk is om het nummer 0900-8844 in de mobiele telefoon op te slaan. Om dit te bereiken vragen we hier tijdens de campagne aandacht voor, zodat u het nummer niet hoeft op te zoeken wanneer de politie nodig is. Dit voorkomt ook onnodige belasting van het alarmnummer 112, omdat veel mensen alleen het alarmnummer van de politie kennen.
112
►Als elke seconde telt ►Heterdaad vernieling (ingooien ruit) ► Heterdaad inbraak
►Heterdaad getuige (woninginbraak) ►Heterdaad mishandeling/beroving ► Heterdaad diefstal
0900-8844
►Als het even kan wachten ►Voor het doen van aangifte ►Getuige achteraf
►Zorgen over gevaarlijke verkeerssituatie ►Geluidsoverlast ►Hinderlijk parkeren

Waarom eerst bellen voor aangifte op afspraak?
In de campagne die we twee weken geleden voerden werd de service uitgelegd die je krijgt als je 0900-8844 belt om aangifte te doen. Aan twee politiemedewerkers stelden wij na de campagne de vraag wat de voordelen zijn om eerst te bellen.

Annet Kamphuis is werkzaam bij de afdeling Teleservice. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de afhandeling van onder andere de telefoontjes die binnen komen op 0900-8844. “We worden steeds vaker gebeld door mensen die aangifte willen doen. Samen met de beller bepalen we wat de beste manier is om aangifte te doen. Meestal doen bellers dan aangifte via internet of via de telefoon. We bellen u dan op een tijdstip dat u het beste schikt. Vooral oudere mensen die bellen zijn vaak dankbaar, die hoeven dan de deur niet uit. Het heeft dus echt zin om eerst 0900-8844 te bellen voor het doen van aangifte."
Link: nieuwsbriefpolitiehollandsmidden.nl
Privé-camera mag openbare weg filmen

 - Nieuws
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt dat particulieren op bedrijventerreinen ook een deel van de openbare weg mogen filmen.
Ook mogen particuliere beelden 28 dagen worden bewaard in plaats van de huidige 24 uur. Ondernemers kunnen dan beter beoordelen wat ze met het filmmateriaal kunnen doen. Ze hebben dan meer tijd om bijvoorbeeld aangifte te doen bij de politie.

Regels
Opstelten wil de mogelijkheden voor cameratoezicht verruimen. In de Tweede Kamer zei hij dat de regels nu tekort schieten.
De wet schrijft vast cameratoezicht voor en dat leidt er in de praktijk toe dat de camera's lange tijd op één plek blijven hangen en nauwelijks worden verplaatst.
Opstelten vindt dat de burgemeester een gebied moet kunnen aanwijzen waarin enkele weken of maanden verplaatsbare camera's komen als dat noodzakelijk is voor de openbare orde.
Link: http://nos.nl/artikel/271041-privecamera-mag-openbare-weg-filmen.html
Hoge attentiewaarde in de Brochure Woon veiliger met het PKVW

 - Nieuws
Woon veiliger met het Politiekeurmerk Veilig Wonen geeft bewoners informatie over inbraken, babbeltrucs en woningovervallen. Zo staan er tips en suggesties in over wat bewoners zelf tegen deze vormen van criminaliteit kunnen doen.

Link: www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel/PKVW/brochure-veiliger-wonen
Nieuwsbrieven op de website van dehaanadviseur

 - Nieuws
Met de rubriek "nieuwsbrief" wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.


Aan - en afmelden voor de nieuwsbrief kunt u hier
VRKI woningen

 - Nieuws
Broshure beschikbaar voor informatie over de VRKI
Gebruik deze uitgave voor aanvullende informatie bij uw aanbiedingen voor beveiliging van woningen
Link: www.hetccv.nl/dossiers/Risicoklassenindeling/Brochure+VRKI+voor+woningen
VRKI bedrijven

 - Nieuws
Broshure beschikbaar voor informatie over de VRKI
Gebruik deze uitgave voor aanvullende informatie bij uw aanbiedingen voor beveiliging van bedrijven.
Link: www.hetccv.nl/dossiers/Risicoklassenindeling/Brochure+VRKI+voor+bedrijven
Eenvoudig de juiste risicoklasse bepalen

 - Nieuws
Nieuw op deze website.
De eenvoudigste Risicoklassebepaler in Nederland.
Nu ook beschikbaar voor uw smartphone.
Probeer dit handige hulpmiddeltje vast uit en

klik op de afbeelding.

Stuur een op locatie gemaakte berekening als email naar je mailbox.

Meer weten? ga daarvoor naar de RisicoClassificatie modules op de beveiligde pagina's.


Link: http://www.dehaanadviseur.nl/?item=rkb_smart
Bereikbaarheid gevelelementen

 - Nieuws
'Nieuwe definitie bereikbaarheid gevelelementen’ van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw, ingangsdatum 21 januari 2011.
Er was een aantal criteria in de NEN 5087 in de bestaande bouw niet goed verdedigbaar. Dit heeft de werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW doen besluiten een nieuwe definitie bereikbaarheid te schrijven. Deze sluit beter aan op de praktijk en kan steunen op de acceptatie van een doorsnede van het werkveld.
Deze afwijking van de NEN 5087 wordt ook gehanteerd bij het niveau B1 in de VRKI.
Zie voor dit document de website van het CCV of in de rubriek 'documenten' op deze website

Link: http://www.politiekeurmerk.nl/doc/Bijlage%20Bereikbaarheid%20Handboek%20PKVW%20BB%20(2011).pdf
Geef zakkenrollers geen kans!

 - Nieuws
Het is weer december, een maand waarin traditioneel veel inkopen worden gedaan en de winkelstraten uitpuilen van de mensen. U bent waarschijnlijk blij als u eindelijk aan het eind van uw lijstje gekomen bent en geschikte cadeaus hebt gevonden voor pakjesavond. Blij loopt u naar de kassa en tast naar uw portemonnee in uw zak. Maar … waar is die gebleven? Verschrikt constateert u dat uw zak leeg en uw portemonnee gerold is.

De gemeente Den Haag heeft enkele filmpjes op Youtube gezet, waarin de werkwijze van zakkenrollers goed is te zien. Vaak opereren zakkenrollers in een team en gaan ze echt op ‘stroperspad’. Eén persoon leidt uw aandacht af, en ondertussen slaat nummer twee toe. Anderzijds kan de gelegenheid ook de dief maken. Als uw portemonnee uit uw tas steekt, kan iemand op het idee gebracht worden die weg te nemen.
Link: www.youtube.com/watch?v=QfVVxENuh3A&feature=related
Herziening Sterrensystematiek

 - Nieuws
Ongetwijfeld bent u bekend met de SKG-sterren die op hang- en sluitwerk aangebracht worden.
Aan de hand van het aantal sterren is zichtbaar hoe inbraakwerend het hang- en sluitwerk is.
Inbraakwerend hang- en sluitwerk wordt beproefd volgens de norm nen 5089.
In september 2009 is een nieuwe versie van deze norm gepubliceerd, hierin is een wijziging opgenomen met betrekking tot de toekenning van het aantal sterren.
Link: www.skg.nl/bestanden/opmaak%20leaflet%20sterrensystematiek%204.pdf
Beveiliging bouwlocaties

 - Nieuws
Deze brochure bevat een handreiking voor
bouwondernemers voor het beveiligen van bouwlocaties tegen diefstal, inbraak en vernieling. Geadviseerd wordt om met deze handleiding voor een bouwlocatie per bouwfase waarin het risico op diefstal enz. anders ligt, met deze handleiding het pakket beveiligingsmaatregelen te bepalen.
De handreiking is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de politie, de beveiligingsbranche, Hilson B.V, BetaGuard bv, dehaanadviseur, de verzekeringsbranche en van lidbedrijven van Bouwend Nederland.
Link: www.vvbo.nl/Content/www.vvbo.nl/Documenten/022%28ink%29.pdf
BRL 3104 versie 2012

 - Nieuws
Deze BRL vervangt BRL 3104: 2010 en treedt per 12 juli 2012 in werking.

Deze BRL verwijst naar NEN 5089 en is in hoofdlijn een formalisering in een Nederlandse Norm van de eisen zoals die in BRL 3104:2010 waren opgenomen. Wel is de sterrensystematiek aangepast. Op grond hiervan zullen de meeste kwaliteitsverklaringen, gebaseerd op BRL 3104:2010, kunnen worden opgenomen in het overzicht van gecertificeerde producten, met mogelijk een aanpassing van het aantal sterren.
Link: www.skg.nl/
VROM-Inspectie maakt Handreiking Explosieven

 - Nieuws
Voor het gebruik van ontplofbare stoffen gelden regels die ongelukken en misbruik moeten voorkomen. De VROM-Inspectie heeft een Handreiking Explosieven gemaakt om deze regels begrijpelijk uit te leggen voor iedereen die in de praktijk met deze regels te maken heeft.
Voor het security deel is dit belangrijke informatie voor BORG - erkende beveiligingsbedrijven die kunnen worden geconfronteerd met vragen over de invulling van beveiligingsmaatregelen.
zie document: Handreiking explosieven voor civiel gebruik model IV security bij documenten op deze website.
zie voor de complete serie documenten:
Link: www.rijksoverheid.nl
Hoe doen ze het toch? Modus Operandi van woninginbraken

 - Nieuws
Zo’n tachtig procent van de woninginbraken wordt gepleegd door de zogenoemde gelegenheids- inbreker. Deze inbreker is uit op gemak en snel succes. Hij breekt daarom in een bekende omgeving in en staakt zijn poging als hij niet binnen enkele minuten zijn doel bereikt.

Dit blijkt uit het rapport Hoe doen ze het toch? Modus operandi (MO) van woninginbraken van onderzoeksbureau dat de DSP-groep in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoerde. Voor het onderzoek werden verschillende bronnen geraadpleegd, zoals gegevens uit vijf politieregio’s, interviews met zestien gedetineerde inbrekers en met zes forensisch onderzoekers. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode voorjaar 2008 tot en met najaar 2009.
Link: www.politiekeurmerk.nl/doc/nieuws/Eindrapport%20Modus%20Operandi.pdf
Inbrekers lezen mee

 - Nieuws
Twitteraars en gebruikers van andere sociale websites zoals Hyves en MySpace doen er goed aan voorzichtig te zijn met de verspreiding van berichten over hun vakantieplannen. Inbrekers lezen mee, waarschuwt verzekeraar FBTO.

Meldingen over wanneer en hoe lang iemand op vakantie gaat, kunnen voor inbrekers aanleiding zijn om het woonadres te achterhalen en toe te slaan. 'Het plaatsen van vakantie-informatie op Twitter of Hyves of het bijhouden van een vakantieweblog geeft inbrekers inzicht in de persoolijke levenssituatie. Vroeger controleerden inbrekers de papieren brievenbus om te achterhalen of iemand op vakantie was, nu kijkt men in de digitale brievenbus', aldus FBTO.
Link: http://sync.nl/wees-wijs-met-het-web-zet-je-vakantieplannen-niet-op-hyves/
Veelgestelde vragen over de VRKI

De klankbordgroep VRKI heeft een rubriek veelgestelde vragen over de Verbeterde RisicoKlassenIndeling geformuleerd. Zie elders op deze website