Nieuwsbrief
Logo Logo
Nieuwsbrief 15

Nieuwe installatierichtlijn voor alarmapparatuur

Interactieve kaartenbakken


De huidige installatievoorschriften en voorschriften voor beheer en onderhoud van juli 2000 zijn herzien.
Nieuw is ook dat deze richtlijnen 'interactief' zijn. Dat wil zeggen dat u voorstellen voor wijzigingen kunt indienen.
Hierdoor ontstaan dynamische documenten die recht doen aan de snelle ontwikkelingen in technische beveiligingsmaatregelen.

Er zijn vier kaartenbakken ontwikkeld:
- Installatierichtlijn voor alarmapparatuur
- Richtlijn Onderhoud en storingen opheffen
- Samenvatting van de ontwerp- en projecterings-eisen
- Camerasystemen.

Meld u aan voor toegang tot de kaartenbakken.
Aanmeldingen zijn kosteloos.

De kaartenbakken zijn een gezamenlijk initiatief van de VEB en de Vakgroep beveiliging van Uneto-Vni.

Ga naar "Login"


Met vriendelijke groet,
Piet de Haan
www.dehaanadviseur.nl

Terug naar de nieuwsbriefpagina