Intake-document

Uw account

Info Intake-document openen

 
 

Intake-document Info

Inventarisatie risico en wensen opdrachtgever + advies overeenkomstig de VRKI 2.0

Objectomschrijving
Woning
Opdrachtgever
Naam opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon
E-mailadres
Projectnummer
Certificerende instelling
Datum opmaak
Beveiligingsbedrijf Info
Intake-document ingevuld door Info
Telefoon Info
E-mailadres
              
Adres
Postcode en plaats
Eisende partijen
- Bewoner / eigenaar / beheerder
- Verzekeraar
- Anders:

Functies van de beveiliging Info Info Beveiligingsfuncties Info Info Risicoanalyse Info Info Extra functies
 
 
 
 
 


Bijlage functies van de beveiliging Info
Maatwerk / afwijkingen en preventieadviezen en functies van de beveiliging         Toelichting in een bijlage  Ja      N.v.t.

Woning
Waarde van de attractieve zaken inboedel
RKB Woningen RKB Woningen Wis gegevensGeconstateerde risicoklasse
Gekozen combinatie van beveiligingsmaatregelen
Info

Partiële beveiliging toepassen Info Subsysteem met woonfunctie Info Maatwerk toepassen
Subsysteem met bedrijfsfunctie Info Meer subsystemen Info
Totale combinatie van maatregelen behorende bij het risico, hiervoor kan een certificaat worden afgegeven
Gedeeltelijke combinatie van beveiligingsmaatregelen:

Toelichting maatregelen


Wensen van de opdrachtgever Info Info
Info
Info

Toelichting/ commentaar Toelichting Commentaar - tekst door ontwerper in te vullen

Onderhoudscontract Info

Controle opdrachtgever Info


Gehanteerde referentiedocumenten Info

Projectbeheer


Projecten bewaren en openen
U kunt hier de projectgegevens opslaan als XML-bestand op uw eigen PC.
Noot: u dient eerst het Intake-document compleet in te vullen alvorens u het project kunt opslaan in projectenbeheer.

Info
U kunt de projectgegevens inladen door een eerder op uw PC opgeslagen XML-bestand van een project te uploaden.
Het project wordt ingeladen, enkele ogenblikken geduld a.u.b. ...

Projectgegevens