Introductie

Welkom

Welkom op de website van De Haan adviseur.
Op de website is de meest uiteenlopende informatie te vinden over beveiliging en ontwerpmodules op basis van de VRKI.
De ontwerpmodules produceren tevens de benodigde documenten.
Ook voor videosystemen is er een ontwerpmodule beschikbaar.
Zie ook het offerteprogramma en de module onderhoud.
contact gewenst: per e-mail info@dehaanadviseur.nl of telefoon 0182-501612

Nieuws

Nieuws: Harmonisatie afspraken BORG en VRKI
Harmonisatie afspraken BORG en VRKI
15 oktober 2019: Het CCV en de Certificatie-instellingen hebben harmonisatie afspraken gepubliceerd.
Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de Borgregeling en de onderliggende VRKI.
Met name de afspraak over her-certificatie is opmerkelijk.
Elke 5 jaar moet opnieuw het risico worden bepaald van de op dat moment geldende VRKI. Als het risico niet is gewijzigd en de maatregelen nog steeds passend zijn hoeft er niets aangepast te worden en kan een nieuw certificaat worden afgegeven voor een periode van 5 jaar.
Wat mag ik verstaan onder "nog steeds passend zijn", zijn dat de maatregelen die ten tijde van de afgifte van het certificaat van toepassing waren (dus 5 jaar geleden) of zijn de beveiligingsmaatregelen uit de nu geldende VRKI 2.0 vereist? De eisen en criteria in de VRKI 2.0 verschillen met die van de VRKI uit 2014.


Link: harmonisatie afspraken

Meer nieuws ...»