Introductie

Welkom

Foto
Welkom op de website van De Haan adviseur.

Vanaf 1-1-2021 is het gebruik van de VRKI 2.0 versie 2021 verplicht gesteld.
Op de beveiligde pagina pagina staat de ontwerpmodule versie 2021 inclusief een digitale ontwerp assistent.
Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe certificatieschema's BORG-E en BORG-B van toepassing.

contact gewenst?: per e-mail info@dehaanadviseur.nl of telefoon 0182-501612

Nieuws

Nieuws: Nieuwe certificatieschema's 2022 BORG-E en BORG-B
Nieuwe certificatieschema's 2022 BORG-E en BORG-B
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe versies van BORG-B en BORG-E gepubliceerd. Deze versies zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen.

Bij het herzien van de BORG-regelingen is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten. De belangrijkste zijn:

BORG aantrekkelijker maken door de kosten te drukken waar dat mogelijk is;
Tekstuele inhoud van BORG-regelingen vereenvoudigen;
Wijzigingen gaan niet ten koste van de kwaliteit waar BORG voor staat.


Link 1: De nieuwe versies van BORG-E en BORG-B
Link 2: De belangrijkste wijzigingen
Link 3: Harmonisatieafspraken 7 oktober 2021

Meer nieuws ...»