Introductie

Welkom

Foto
Welkom op de website van De Haan adviseur.

Vanaf 1-1-2022 wordt het gebruik van de VRKI 2.0 versie 2022 verplicht gesteld.
Op de beveiligde pagina pagina staat de ontwerpmodule versie 2022 inclusief een digitale ontwerp assistent.
Per 1 januari 2022 is de ontwerpmodule aangepast aan de certificatieschema's BORG-E en BORG-B en de VRKI 2.0 versie 2022
contact gewenst?: per e-mail info@dehaanadviseur.nl of telefoon 0182-501612

Nieuws

Nieuws: Onderhoudsverplichtingen
Onderhoudsverplichtingen
Wat bij Onderhoud van belang is, is door wijzigingen in de regelgeving niet altijd even duidelijk.
Relevant en maatgevend is wat u daarover in uw onderhoudscontract met de opdrachtgever hebt omschreven.

op 1 mei 2022 is een nieuwe versie (3.0) van document 002079 met de Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur gepubliceerd.
Technische beveiligingsbedrijven kunnen vanaf die datum gebruik maken van de nieuwe voorschriften. Er is een overgangsregeling tot 1 november 2022. Na deze datum kunnen de oude voorschriften niet meer worden gebruikt.

In 2019 is een werkgroep opgericht met daarin specialisten van Techniek Nederland, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven en Kiwa R2B. De werkgroep heeft in overleg met de belanghebbenden een nieuw document opgesteld, waarin rekening is gehouden met nieuwe technologische ontwikkelingen. De Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur vormen een aanvulling op de bestaande vakkennis van de installateur.


Link 1: Onderhoudsverplichtingen
Link 2: Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur

Meer nieuws ...»