Introductie

Welkom

Foto
Welkom op de website van De Haan adviseur.

Vanaf 1-1-2021 is het gebruik van de VRKI 2.0 versie 2021 verplicht gesteld.
Op de beveiligde pagina pagina staat de ontwerpmodule versie 2021 inclusief een digitale ontwerp assistent.
Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe certificatieschema's BORG-E en BORG-B van toepassing.

contact gewenst?: per e-mail info@dehaanadviseur.nl of telefoon 0182-501612

Nieuws

Nieuws: Bericht van Kiwa FSS - Kiwa NCP - Kiwa R2B 29 april 2021
Harmonisatieafspraken BORG-B en BORG-E gepubliceerd

Per 1 april heeft het CCV nieuwe harmonisatieafspraken gepubliceerd die van toepassing zijn op de CCV-Certificatieschemaís BORG-B en BORG-E.
Voor de volgende onderwerpen zijn nieuwe harmonisatieafspraken opgenomen:

Afgifte certificaat
Akoestische alarmgevers
Kwalificatie TBV / TBMB
PartiŽle beveiliging
Tevens is in het document harmonisatieafspraken nu aangegeven op welk BORG-schema de betreffende harmonisatieafspraak van toepassing is.

De genoemde vermelding bij PartiŽle beveiliging op het certificaat (laagste risicoklasse) is - naar mijn inzicht - niet juist. In de ontwerpmodule VRKI 2.0 versie 2021 wordt uitgegaan van de hoogste risicoklasse zoals in de VRKI 2.0 artikel 1.1 Definities in deel A en B is omschreven. Zie de opmerking die ik heb verzonden naar het CvB van het CCV.


Link: PartiŽle beveiliging
Link: Opmerking

Meer nieuws ...»