T: 0182 501612

Nieuws


Ontwerpmodule videosystemen

 - Nieuws
Naast de bekende RC-modules voor inbraakbeveiliging is er nu ook een ontwerpmodule voor videosystemen.
Met deze zeer uitgebreide module kunt u videosystemen ontwerpen die aan de hedendaagse kwaliteitseisen voldoen.
De module produceert:
- objectomschrijving - doel van de beveiliging
- programma van eisen - met o.a. zichtvelden van de camera's
- cameraplan voor de ontwerper - tot 16 camera's
- detailontwerp voor de opdrachtgever - offerteprogramma
- rapport van oplevering - certificaat of kwaliteitsverklaring
- referentie documenten - projectenbeheer
- vijf voorbeeldprojecten

Onderscheidend vermogen en professionele uitstraling naar uw opdrachtgevers.
De module is nog een 'draft-versie'. Commentaar en suggesties zijn welkom.
Open de module
Gebruikersinformatie
Handreiking IP-alarmoverdracht

 - Nieuws
Het blijft voor veel beveiligingsinstallateurs een hoofdpijndossier: IP. Maar er valt nauwelijks nog aan te ontkomen. Klanten stappen massaal over op IP en het zal steeds moeilijker worden ze te overtuigen van de noodzaak van een antieke PSTN-verbinding over te gaan naar IP.
IP is echter geen kwestie van een ander kabeltje. Er komen nieuwe technieken, maar ook nieuwe risico's bij kijken. Om installateurs te helpen bij de overstap heeft de VEB een 'Handreiking IP-alarmoverdracht'uitgebracht. Deze verschaft basiskennis die nodig is om met IP-technologie te gaan werken.
open de handreiking
CCV-certificatieschema PAC aangepast

 - Nieuws
Het CCV-certificatieschema voor Particuliere Alarmcentrales is aangepast. Vanaf 1 februari 2017 is versie 2.0 de geldende versie.
Eisen aan kwaliteit:
Het schema stelt eisen aan de kwaliteit van een Particuliere Alarmcentrales (PAC). Dit zijn bedrijven die alarmsignalen van organisaties en particulieren ontvangen. Een PAC beoordeelt deze signalen en stuurt bijvoorbeeld surveillancewagens uit of geeft het signaal door aan hulpdiensten.

Aandachtspunt voor ontwerpers en installateurs van alarmsystemen:
De benamingen AL1 en AL2 zijn niet meer van toepassing. De wijzigingen in de PAC regeling zijn o.a.:

Eisen communicatie Security; inbraakbeveiliging.
T2 = 25 uur.
T5 = 90 seconden
Conform EN 50136-1-1.


Onduidelijk is of bovenstaande T2 en T5 ook als meervoudig alarmtransmissietraject (DP) mogelijk is.
In de huidige VRKI worden - afhankelijk van de geconstateerde risicoklasse - ook DP1 = T2 met back-up, DP2 = 30 minuten met back-up, DP3 = 180 seconden met back-up en DP4 = 90 seconden met back-up als minimale eisen genoemd.
Voor bestaande en nieuwe installaties waar een andere Reporting time classification wordt gehanteerd dan de nu genoemde T2 en T5 dient u te overleggen met de PAC of deze diensten (tegen meerkosten) kunnen worden geleverd.
CCV-certificatieschema PAC 2017
PKVW productenlijst 2017 beschikbaar

 - Nieuws
De Productenlijst PKVW Bestaande Bouw vermeldt goedgekeurde producten die geschikt zijn voor toepassing binnen het eisenpakket PKVW overeenkomstig het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw.

De Productenlijst wordt 2 keer per jaar voorzien van een update. Deze update dateert van november 2016, versie januari 2017. Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar. U kunt 'm hier downloaden.
Productenlijst versie januari 2017
Haal meer uit uw bedrijfspresentatie

 - Nieuws
75 maal per dag wordt de rubriek "Bedrijven in beeld" op mijn website bezocht.
Maak daar optimaal gebruik van !

voor meer informatie (PDF)
informatie
Camera in beeld

 - Nieuws
Oproep van de Politie
Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.
Meer informatie
‘RAT’tenplaag in het mkb

 - Nieuws
“RAT”: Remote Access Trojan, is een gemeen virus dat criminelen in staat stelt alles op een computer te volgen en geld weg te sluizen. Je bedrijf er tegen beschermen is echter goed mogelijk en hoeft niet
moeilijk te zijn. Hieronder meer informatie, voor elke ondernemer met internet een must.
lees de info
Explosieven voor civiel gebruik: bovengrondse opslag

 - Nieuws
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft PSG 32 Explosieven voor civiel gebruik bovengrondse opslag gepubliceerd.
De Publicatiereeks wordt actueel gehouden door de PGS beheerorganisatie onder aansturing van een programmaraad die is samengesteld uit alle belanghebbende partijen. Deze is gevormd door vertegenwoordigers vanuit de overheden (het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Inspectie-SZW, Brandweer Nederland en het bedrijfsleven (VNO/NCW en MKB Nederland). De inhoud van de publicatie is vastgesteld door de PGS-programmaraad.
zie voor meer infomatie PSG 32
Installatierichtlijn voor alarmapparatuur

De huidige installatievoorschriften en voorschriften voor beheer en onderhoud van juli 2000 zijn herzien.
Nieuw is ook dat deze richtlijnen 'interactief' zijn. Dat wil zeggen dat u voorstellen voor wijzigingen kunt indienen.
Hierdoor ontstaan dynamische documenten die recht doen aan de snelle ontwikkelingen in technische beveiligingsmaatregelen.

Er zijn vier kaartenbakken ontwikkeld:
- Installatierichtlijn voor alarmapparatuur
- Richtlijn Onderhoud en storingen opheffen
- Samenvatting van de ontwerp- en projecterings-eisen
- Camerasystemen.

Meld u aan voor toegang tot de kaartenbakken. Aanmeldingen zijn kosteloos.

De kaartenbakken zijn een gezamenlijk initiatief van de VEB en de Vakgroep beveiliging van Uneto-Vni.
Open de kaartenbakken
PKVW Beveiligingsrichtlijn en productenlijst 2016 beschikbaar

 - Nieuws
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) gaat over mechanische beveiliging en vermindert de kans op inbraak. Omdat er steeds meer elektromechanische sloten en sluitplaten en mechatronische cilinders op de markt komen, besteedt dit keurmerk er aandacht aan in de vernieuwde Beveiligingsrichtlijn. Er is nog meer veranderd en toegevoegd.
Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen voor de Beveiligingsrichtlijn zijn:
Extra aandacht voor benodigde zwaardere ramen en deuren voor 5 minuten inbraakwerendheid.
Besluit over het beveiligen van houten bergingen met een enkelvoudige wandconstructie.
Vastzetten van ramen en deuren.
Aanvullende voorwaarden voor het toepassen van twee SGK gecertificeerde raamboompjes of grendels op een naar buitendraaiende deur.
Omdat er steeds meer elektromechanische sloten en sluitplaten en mechatronische cilinders op de markt komen, is in de Beveiligingsrichtlijn informatie hierover opgenomen, zie ook het nieuwe informatieblad Elektromechanishe sloten en sluitplaten en mechatronische cilinders april 2016.
ga naar de documenten
Vertrouwelijke informatie in de Cloud

 - Nieuws
Harmonisatieafspraak over werken in de Cloud.
De leverancier van de cloudopslagdienst moet zijn gecertificeerd volgens ISO 27001;
De leverancier van de cloudopslagdienst moet een Nederlands bedrijf zijn volgens de KvK inschrijving.

Deze harmonisatieafspraak heeft betrekking op artikel 5.4 BEVEILIGING EN ARCHIVERING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS in de NBRL BORG 2005v2
Met betrekking tot het opbergen van vertrouwelijke gegevens beschikt het BORG-bedrijf over ten minste één bedrijfsgebouw met:
 een inbraakwerende kast of safe, met een klasse CEN 0, of een Waardeberging die daaraan gelijkwaardig is;
of
 een compartiment C/M 2 volgens ‘Definities beveiligingsmaatregelen’;
of
 een Cloudopslag.
Werken in de Cloud
Examens inbraakbeveiliging Kenteq overgegaan naar CIBV

 - Nieuws
CIBV Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid
Examens inbraakbeveiliging
Sinds 2010 is CIBV een exameninstelling op het gebied van beveiliging.

Vanaf 2016 is ons examenpakket uitgebreid met:
• MBV Theorie (Monteur Beveiliginginstallaties)
• MBV Praktijk (Monteur Beveiliginginstallaties)
• TBV Deel 1 (Theorie) (Technicus Beveiliginginstallaties)
• TBV Deel 2 (Case) (Technicus Beveiliginginstallaties)
• TBMB Theorie (Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging)
• TBMB Praktijk (Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging)
• Installatiedeskundige Camerasystemen (CCTV)
• Projecteringsdeskundige Camerasystemen Theorie (CCTV)
• Projecteringsdeskundige Camerasystemen Praktijk (CCTV)

zie ook het register vakbekwaamheid in het menu op de website van CIBV
examens inbraakbeveiliging
overzicht examens 2016
RC-modules 2016

 - Nieuws
Compleet nieuwe RC-modules 2016 beschikbaar.
Nu ook beschikbaar voor niet erkende bedrijven voor het ontwerpen van beveiligingsplannen en het produceren van documenten.
- PvE
- Concept beveiligingsplan voor de ontwerper
- Concept beveiligingsplan voor de opdrachtgever
- Opleveringsrapport
- Kwaliteitsverklaring
- Offerteprogramma
Aangepast aan de VRKI 2016 documenten.
Maak snel kennis met de nieuwe mogelijkheden.
Lees de inhoudelijke aanpassingen in onderstaande 'Info documenten'
info woningen
info bedrijven
VRKI 2016

 - Nieuws

Het CCV heeft de VKI 2016 documenten gepubliceerd.
Belangrijkste wijziging is de aanpassing van de lijst met attractieve goederen.
nieuw is:
- katalysatoren (bij auto-onderdelen)
- babymelkpoeder (Nederlandstalige verpakking)
- elektrische- en exclusieve fietsen
VRKI documenten 2016
Nieuwe BRL voor beveiligingsinstallateurs

 - Nieuws
Op 23 september 2015 is tijdens de SSA beurs de Beoordelingsrichtlijn 6020 voor het productcertificaat van KvINL gepresenteerd.
De BRL 6020 heeft betrekking op het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en installaties met een beveiligingsfunctie.
zie http://www.isso-digitaal.nl/docs/brl/6020/2015

Hiervoor hebben we vier ontwerpmodules gemaakt: in de BRL 6020 is een mogelijk geboden om ontwerpen en documenten te maken op basis van de VRKI of op basis van de NEN 8131.
Overigens is de BRL 6020 geen vervanging van de NBRL BORG 2005v2.

Ga naar de beveiligde pagina op mijn website en lees de informatie bij: "Ontwerpmodules op basis van de BRL 6020 KvINL versie september 2015"
BRL 6020
De aangepaste preventiemeter is beschikbaar

 - Nieuws
Jaarlijks worden de certificaten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen per gemeente, wijk en buurt en de gegevens van CBS en van de Basisadministratie aangepast en weer samengebracht op de preventiemeter van het PKVW. Op de website van het politiekeurmerk vindt u nu de bijgewerkte gegevens tot 1 februari 2015
Preventiemeter
Offerteprogramma

 - Nieuws
Aan de RC-modules is een eenvoudig offerteprogramma toegevoegd.
U kunt hiermee een offerte produceren voor de ontwerper, voor de opdrachtgever, een opdrachtbevestiging inclusief onderhoudscontract en een lijst met componenten voor de werkvoorbereiding.
Dit offerteprogramma is - op de beveiligde pagina - ook beschikbaar zonder gebruik te maken van de RC-modules.
https://dehaanadviseur.nl/pdf_beheerd//gebruikersinformatie_offerte.pdf
RC modules voor cursisten

 - Nieuws
Goed nieuws voor cursisten MBV, ABV en TBV
Verhoog je kans op een positief resultaat bij een examen.
Speciaal voor cursisten zijn de RC-modules woningen, bedrijven en onderwijsinstellingen beschikbaar tegen een gereduceerd tarief van € 25,00 exclusief BTW voor de duur van de opleiding.
Maak een account aan door op de link te klikken en vul de aanmelding in.
https://www.dehaanadviseur.nl/index_training.php?item=training_register
Handboek PKVW bestaande bouw 2015

 - Nieuws
De nieuwe handboeken van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn ingegaan op 1 januari 2015 en vervangen daarmee de handboeken van 2011. De PKVW handboeken Bestaande Bouw 2015 en Nieuwbouw 2015 zijn gratis te downloaden in de CCV-webwinkel.
handboek bestaande bouw 2015
NEN 8131 geen vervanging voor VRKI

 - Nieuws
Onlangs is een nieuwe norm voor inbraak- en overvalsystemen gepubliceerd, de NEN 8131. Voor BORG-bedrijven en VEB-bedrijven verandert er met de publicatie van NEN 8131 niets. De beveiligingsbranche, verzekeraars en het CCV ervaren de norm als technisch gecompliceerd en niet aansluitend op de VRKI. Daarom wordt in de VRKI-documenten niet verwezen naar de norm.
artikel over NEN 8131
Wat de beveiligingsinstallateur zou moeten weten over IPv6

 - Nieuws

In de rubriek Info ICT en AoIP is hoofdstuk 8 beschikbaar.
In dit hoofdstuk vindt u op hoofdlijnen (60) items die bij IPv6 van toepassing zijn.

Info ICT
Huurwoningen straks inbraakproof

 - Nieuws
Ruim 100.000 huurwoning worden binnenkort beter beveiligd tegen inbraak. Het is de bedoeling dat 11.000 woningen dit jaar het Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen.
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat samenwerken met bouwbedrijven en woningcorporaties om dat te realiseren.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie.
Preventie essentieel
De eisen zijn onder meer dat de woningen goede sloten hebben en verlichting bij de buitendeuren. In 2020 moeten in totaal ruim 111.000 huurhuizen een anti-inbraak-keurmerk hebben.
Minister Opstelten stopt 125.000 euro in het project. Hij wil het aantal woninginbraken verkleinen en volgens hem is preventie daarbij essentieel. In 2017 moet het aantal woninginbraken met 30 procent gedaald zijn ten opzichte van 2012.
Huurwoningen inbraakproef
Dienst DigiAlarm.net de opvolger van DigiAccess alarm

 - Nieuws
KPN heeft besloten om per 1 november de exploitatie van de dienst DigiAlarm over te dragen
aan ASB-Security BV, die de dienst als Alarm Transmissie Service Provider (ATSP) continueert onder de naam DigiAlarm.net.
Aanleiding voor deze overdracht is het specialistische karakter van alarmtransmissie binnen
de beveiligingsmarkt.
De kosten voor deze dienst bedragen éénmalig € 269,- en € 54,90 per maand exclusief BTW en exclusief het abonnement op de Particuliere Alarmcentrale (PAC), de eenmalige kosten voor de installatie van de alarmoverdrager en het in bedrijfstellen van de DigiAlarm.net aansluiting.
30% Korting op de éénmalige entreekosten bij orders ingelegd voor 31-13-2013
http://digialarm.net/
Protocol Automatische Branddoormelding Versie september 2016

 - Nieuws

Dit vrijwillige protocol omschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding
afkomstig van een automatische brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden
beschouwd en zonder problemen door de PAC kan worden gemeld aan de RAC van de
Brandweer. Door het volgen van deze actieve verificatiemethode onder supervisie van de
PAC is er een hoge mate van zekerheid dat het een echte brandmelding betreft. Uiteraard
kunnen partijen ook alternatieve methoden gebruiken.
Protocol automatische branddoormelding
Protocol technische verificatie brandmeldingen
Opstelten lanceert Veilig Ondernemen Scan

 - Nieuws
De Veilig Ondernemen Scan is een digitale vragenlijst waarmee een ondernemer inzicht krijgt op de risico’s op criminaliteit en onveiligheid. Aan de orde komen inbraak, diefstal, overval, overlast, vernieling, geweld, afpersing en ICT-criminaliteit. Direct na het invullen ontvangt de ondernemer een uitgebreid en onafhankelijk advies die de ondernemer kan treffen om zich beter te wapenen tegen criminaliteit. De Veilig Ondernemen Scan is bruikbaar voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zoals de detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw, zorg en transport & logistiek. Net als de scan is het advies gratis
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/veiligondernemen-scan/
Aanvulling op Protocol Automatische Doormelding Brandalarm van het object naar de PAC

 - Nieuws
Aansluitend op het Protocol Automatische Doormelding Brandalarm van PAC naar RAC
heeft ACHMEA een aanvulling uitgebracht.
Met name wordt hierin genoemd dat de doormelding vanuit het object via een AL2 verbinding naar de PAC dient te geschieden.
https://www.dehaanadviseur.nl/nieuwsbrief/bestanden/Doormelding BMI van object naar PAC.pdf
NPR 8136:2012 nl gepubliceerd

 - Nieuws
Alarmtransmissie over IP-netwerken - Leidraad voor ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud, gebaseerd op NEN-EN 50136-1

Deze NPR geeft aanwijzingen voor het ontwerp, de installatie, de inspectie en het onderhoud van alarmtransmissiesystemen zoals deze in Nederland worden toegepast. Deze praktijkrichtlijn richt zich specifiek en alleen op transmissiesystemen die gebruik maken van IP-netwerken.

Hoofdstuk 6 in het VRKI document 'Definities beveiligingsmaatregelen' zal, medio 2013, worden aangepast op basis van de NEN-EN 50131-1:2006 en de NEN-EN 50136-1:2012
http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/NPR-81362012-nl.htm
De noodzaak van schildetectie

 - Nieuws
Toegevoegd: vrijdag 18 mei 2012, 12:11
In Dongen (Noord-Brabant) zijn bij een fietsenimporteur vannacht zeventig elektrische fietsen gestolen.
De dieven hadden in een wand in de loods een groot gat gezaagd om de fietsen naar buiten te halen. De directeur ontdekte de diefstal vanochtend. De schade is volgens hem ruim 70.000 euro.
Beelden
Het fietsenbedrijf had geen bewakingscamera's en het alarm ging niet af. "De fietsen stonden net buiten het bereik van de alarmsensoren. Het taxibedrijf naast ons heeft gelukkig wel beelden kunnen maken van de dieven", zegt de directeur.
Hij denkt dat ze professionals zijn. "Ze hebben stroom van een lantaarnpaal afgetapt voor de slijptol en de fietsen in een vrachtwagen geladen." Hij denkt dat er een groep heeft ingebroken, "want zo'n fiets weegt toch al gauw rond de 28 kilo."
http://nos.nl/artikel/374315-70-ebikes-gestolen-in-dongen.html
ABC voor veilig wonen

 - Nieuws
ABC voor veilig wonen
De brochure ABC voor veilig wonen geeft in twintig pagina’s uitgebreide informatie over de werkwijze, de maatregelen en de materialen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Na oplevering van het handboek Bestaande Bouw 2011 is de brochure geactualiseerd en dus voorzien van de laatste wijzigingen op gebied van PKVW.

ABC veilig wonen
Alles over de Brandweer

 - Nieuws
Toekomstontwikkelingen bij de brandweer

De brandweer is volop in ontwikkeling. We wordt steeds vaker betrokken bij de ontwerp- of planningsfase van grote infrastructurele projecten, zoals het aanleggen van woonwijken, snel- en spoorwegen. Daarbij toetsen we plannen uit oogpunt van veiligheid en gevolgen voor het leefmilieu. De toegenomen aandacht voor veiligheid en milieu heeft ook zijn weerslag in de organisatie, ons takenpakket en ons materieel.

Regiefunctie in veiligheidsregio’s
Industriële, maatschappelijke en economische ontwikkelingen zorgen in het dichtbevolkte Nederland voor toenemende risico's. Om goed voorbereid te zijn op deze risico’s, is meer nauwe samenwerking noodzakelijk tussen brandweerkorpsen, andere hulpdiensten en gemeenten. In 2008 worden daarom speciale veiligheidsregio’s ingericht, waarin de brandweer een coördinerende rol heeft.

http://www.brandweer.nl/actueel/campagne_woon_ik/
Fatale woningbranden

 - Nieuws
Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid verzamelt sinds enige jaren (2003, 2008, 2009 en 2010) structureel data over ‘fatale woningbranden’ en evalueert aan de hand daarvan de stand van zaken op het gebied van fatale woningbranden. Inzicht in kritische factoren bij fatale woningbranden is onontbeerlijk om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid te kunnen voeren.

Conclusies
De belangrijkste oorzaken van de fatale woningbranden waren: roken (27 procent), koken (20 procent) en kaarsen (13 procent).
43 procent van de dodelijke slachtoffers was 66 jaar of ouder.
60 procentvan de fatale woningbranden vond plaats bij alleenstaanden.

Aanbevelingen
Richt brandpreventiebeleid vooral op het beperken van brand door roken.
Onderzoek niet alleen fatale woningbranden, maar ook woningbranden waarbij geen dodelijke slachtoffers vielen.
Verricht bij elke fatale woningbrand direct op locatie brandonderzoek.
http://www.nifv.nl/web/show/id=193299/contentid=3434
Alternatief voor 30 uur noodstroomvoorziening bij E3

 - Nieuws
Volgens de NEN-EN 50131-1 artikel 9 bij Grade 3 en 4 dient de noodstroomvoorziening de alarminstallatie bij uitval netspanning gedurende 30 uur in bedrijf te houden.
Artikel 1.7 en 1.5 uit de VRKI, waarin de mogelijkheid van een gelijkwaardige oplossing
wordt vermeld kan een installateur - in overleg met de CI - een geaccepteerde gelijkwaardige
oplossing kiezen (bijvoorbeeld een 24-uurs servicecontract), waarmee de vereiste prestatie in elk geval gewaarborgd is.

In dit geval moet schriftelijk worden vastgelegd dat de noodstroomvoorziening de installatie bij uitval netspanning 12 uur in bedrijf houdt en in het 24-uurs servicecontract moet zijn opgenomen dat opvolging van deze uitvalmelding binnen 12 uur zal plaatsvinden. Het kiezen voor 30 uur gangreserve blijft natuurlijk ook mogelijk. Zeker wanneer er geen servicecontract is afgesloten blijft de norm van toepassing.
https://www.dehaanadviseur.nl/?item=documenten
Telefooncentrales vaker gekraakt

 - Nieuws
Bedrijfstelefooncentrales worden steeds vaker gekraakt door criminelen. Die bellen volgens de telecombedrijven voor duizenden euro's 0900-nummers of de nummers van kennissen in andere werelddelen. Twee jaar geleden kwam het een of twee per week voor dat centrales werden gekraakt en nu is dat opgelopen naar drie tot vier keer per week.
Telefooncentrales zijn via een telefoonnummer of een webadres te bereiken. Criminelen die die gegevens achterhalen, hebben alleen nog een beveiligingscode nodig om toegang te krijgen tot de centrale. Als die code een eenvoudig te raden cijfercombinatie is, kunnen de criminelen ongestoord hun gang gaan.

'Zelf verantwoordelijk'
Vorige week werd een gezondheidscentrum in Gouda de dupe van criminelen. KPN blokkeerde de lijnen toen er al gebeld was voor een bedrag van 11.000 euro.
KPN vergoedt niets. Het concern zegt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun centrales.
http://nos.nl/artikel/275648-telefooncentrales-vaker-gekraakt.html
Privé-camera mag openbare weg filmen

 - Nieuws
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt dat particulieren op bedrijventerreinen ook een deel van de openbare weg mogen filmen.
Ook mogen particuliere beelden 28 dagen worden bewaard in plaats van de huidige 24 uur. Ondernemers kunnen dan beter beoordelen wat ze met het filmmateriaal kunnen doen. Ze hebben dan meer tijd om bijvoorbeeld aangifte te doen bij de politie.

Regels
Opstelten wil de mogelijkheden voor cameratoezicht verruimen. In de Tweede Kamer zei hij dat de regels nu tekort schieten.
De wet schrijft vast cameratoezicht voor en dat leidt er in de praktijk toe dat de camera's lange tijd op één plek blijven hangen en nauwelijks worden verplaatst.
Opstelten vindt dat de burgemeester een gebied moet kunnen aanwijzen waarin enkele weken of maanden verplaatsbare camera's komen als dat noodzakelijk is voor de openbare orde.
http://nos.nl/artikel/271041-privecamera-mag-openbare-weg-filmen.html
Hoge attentiewaarde in de Brochure Woon veiliger met het PKVW

 - Nieuws
Woon veiliger met het Politiekeurmerk Veilig Wonen geeft bewoners informatie over inbraken, babbeltrucs en woningovervallen. Zo staan er tips en suggesties in over wat bewoners zelf tegen deze vormen van criminaliteit kunnen doen.

Brochure Woon veiliger met het PKVW
Nieuwsbrieven op de website van dehaanadviseur

 - Nieuws
Met de rubriek "nieuwsbrief" wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.Aan - en afmelden voor de nieuwsbrief kunt u hier

Eenvoudig de juiste risicoklasse bepalen

 - Nieuws
Nieuw op deze website.
De eenvoudigste Risicoklassebepaler in Nederland.
Nu ook beschikbaar voor uw smartphone.
Probeer dit handige hulpmiddeltje vast uit en

klik op de afbeelding.

Stuur een op locatie gemaakte berekening als email naar je mailbox.

Meer weten? ga daarvoor naar de RisicoClassificatie modules op de beveiligde pagina's.


https://www.dehaanadviseur.nl/?item=rkb_smart
Geef zakkenrollers geen kans!

 - Nieuws
Het is weer december, een maand waarin traditioneel veel inkopen worden gedaan en de winkelstraten uitpuilen van de mensen. U bent waarschijnlijk blij als u eindelijk aan het eind van uw lijstje gekomen bent en geschikte cadeaus hebt gevonden voor pakjesavond. Blij loopt u naar de kassa en tast naar uw portemonnee in uw zak. Maar … waar is die gebleven? Verschrikt constateert u dat uw zak leeg en uw portemonnee gerold is.

De gemeente Den Haag heeft enkele filmpjes op Youtube gezet, waarin de werkwijze van zakkenrollers goed is te zien. Vaak opereren zakkenrollers in een team en gaan ze echt op ‘stroperspad’. Eén persoon leidt uw aandacht af, en ondertussen slaat nummer twee toe. Anderzijds kan de gelegenheid ook de dief maken. Als uw portemonnee uit uw tas steekt, kan iemand op het idee gebracht worden die weg te nemen.
Zakkenrollen
Beveiliging bouwlocaties

 - Nieuws
Deze brochure bevat een handreiking voor
bouwondernemers voor het beveiligen van bouwlocaties tegen diefstal, inbraak en vernieling. Geadviseerd wordt om met deze handleiding voor een bouwlocatie per bouwfase waarin het risico op diefstal enz. anders ligt, met deze handleiding het pakket beveiligingsmaatregelen te bepalen.
De handreiking is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de politie, de beveiligingsbranche, Hilson B.V, BetaGuard bv, dehaanadviseur, de verzekeringsbranche en van lidbedrijven van Bouwend Nederland.
beveiliging bouwlocaties
BRL 3104 versie 2016

 - Nieuws

Deze BRL vervangt BRL 3104: 2010 en treedt per 12 juli 2012 in werking.

Deze BRL verwijst naar NEN 5089 en is in hoofdlijn een formalisering in een Nederlandse Norm van de eisen zoals die in BRL 3104:2010 waren opgenomen. Wel is de sterrensystematiek aangepast. Op grond hiervan zullen de meeste kwaliteitsverklaringen, gebaseerd op BRL 3104:2010, kunnen worden opgenomen in het overzicht van gecertificeerde producten, met mogelijk een aanpassing van het aantal sterren.
BRL 3104
Inbrekers lezen mee

 - Nieuws
Twitteraars en gebruikers van andere sociale websites zoals Hyves en MySpace doen er goed aan voorzichtig te zijn met de verspreiding van berichten over hun vakantieplannen. Inbrekers lezen mee, waarschuwt verzekeraar FBTO.

Meldingen over wanneer en hoe lang iemand op vakantie gaat, kunnen voor inbrekers aanleiding zijn om het woonadres te achterhalen en toe te slaan. 'Het plaatsen van vakantie-informatie op Twitter of Hyves of het bijhouden van een vakantieweblog geeft inbrekers inzicht in de persoolijke levenssituatie. Vroeger controleerden inbrekers de papieren brievenbus om te achterhalen of iemand op vakantie was, nu kijkt men in de digitale brievenbus', aldus FBTO.
http://sync.nl/wees-wijs-met-het-web-zet-je-vakantieplannen-niet-op-hyves/
Veelgestelde vragen over de VRKI

De klankbordgroep VRKI heeft een rubriek veelgestelde vragen over de Verbeterde RisicoKlassenIndeling geformuleerd. Zie elders op deze website