Nieuws
BORG-E en BORG-B certificatieschema's 2021
 - Nieuws
Nieuwe certificatieschema's BORG-E en BORG-B

Op 3 augustus 2020 is een nieuwe versie van het BORG-keurmerk gepubliceerd. Het nieuwe keurmerk is opgesplitst in 2 regelingen:
• BORG-B (Bouwkundige inbraakbeveiliging)
• BORG-E (Leveren van alarminstallaties).
Door de opsplitsing kunnen zowel bouwkundige beveiligingsbedrijven als leveranciers van alarminstallaties zich met een BORG-keurmerk onderscheiden. De modules zijn ingericht volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. Voor de uitvoering van beide regelingen wordt gebruik gemaakt van de VRKI 2.0 (Verbeterde Risicoklasseindeling).
Het risico op inbraak in een gebouw of woning bepaalt welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Goede beveiliging bestaat uit een combinatie van O-B-E beveiligingsmaatregelen. Met een BORG-keurmerk tonen beveiligingsbedrijven aan dat ze betrouwbaar zijn en vakmanschap leveren.

De nieuwe schema's roepen wel een aantal vragen op.
Zie daarvoor de 'link' opmerkingen nieuwe certificatieschema's.
de nieuwe versies BORG-E en BORG-B
Opmerkingen BORG-E en BORG-B
ID-app voor Windows
 - Nieuws
In de VRKI 2.0 is het gebruik van een Intake-document verplicht gesteld.
Op de website van het CCV is daarvoor een Excel formulier beschikbaar.
https://hetccv.nl/keurmerken/expert/inbraakbeveiliging/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/
Wij hebben hiervoor een ID-app ontwikkeld die u kunt installeren op uw laptop.
Deze ID-app bevat, als aanvulling op de minimale invulopties, extra functionele toevoegingen.
Hiermee beschikt u over een optimaal Intake-document als basis voor uw beveiligingsplan.
Binnenkort komt er ook een ID-app in een webbrowser-versie beschikbaar.
download de ID-app
info ID-app + gebruikersinformatie
Harmonisatie afspraken BORG en VRKI
 - Nieuws
10 januari 2020: Het CCV en de Certificatie-instellingen hebben harmonisatie afspraken gepubliceerd.
Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de Borgregeling en de onderliggende VRKI.

Met name de afspraak over her-certificatie en de beveiliging van het eigen bedrijfspand is nader toegelicht.
harmonisatie afspraken
Productenlijst digitaal met zoekfunctie
 - Nieuws
Zoek snel en gemakkelijk
Om het voor ontwerpers van bouwkundige beveiliging een stuk makkelijker te maken, heeft het PKVW de productenlijst gedigitaliseerd. Nu kun je online je favoriete merken vinden en op typenummer zoeken of het product voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk. Hoeveel SKG-sterren heeft het? Is dit meerpuntsslot geschikt voor een schuifdeur?
https://productenlijst.politiekeurmerk.nl/
VRKI 2.0 versie 2020 gepubliceerd
 - Nieuws
Op 2 december is de VRKI 2.0 versie 2020 gepubliceerd.
Er is een overgangstermijn tot 1-4-2020, na deze datum is de VRKI 2.0 versie 2020 de geldende versie van dit instrument. Op het voorblad van de VRKI 2.0 versie 2020 wordt uitgelegd wat een overgangstermijn inhoudt.

Op de beveiligde pagina in onze website is - op basis van de VRKI 2.0 versie 2020 - een nieuwe ontwerpmodule 2020 beschikbaar inclusief een digitale ontwerp assistent.
Advies: maak kennis met nieuwe voorbeeldprojecten en de ontwerp assistent en voer uw eerstvolgende project ook eens in conform de gebruikersinformatie, Sla dit project op in projectenbeheer en laat ons weten wat uw bevindingen zijn.
U kunt de VRKI 2.0 ontwerpmodule vanaf 1 januari 2020 gebruiken als uitgangspunt voor uw ontwerp van inbraakbeveiliging voor woningen, bedrijven en onderwijsinstellingen.
de VRKI 2.0 versie 2020
gebruikersinformatie
Wijzigingen in de VRKI 2020
 - Nieuws
Alle wijzigingen in de VRKI 2.0 versie 2020 ten opzichte van de versie 2019 voor u op een rijtje gezet.
Neem even de tijd om dit te bestuderen en doe er u voordeel mee.

Meest opvallende wijzigingen:
Een compleet ingevuld Intake-document is een vervanging voor het PvE.
Een risicoanalyse maken als onderdeel van uw beveiligingsplan bij risicoklasse 3 en 4.
Tabel 6.4 in deel B is vervangen door individuele eisen voor EL1, EL2, EL3 en EL4.
Op 18 december is een correctieblad C1 voor deel B van de VRKI 2.0 gepubliceerd.
Deze correctie heeft betrekking op de toepassing van schildetectie in artikel 6.4.2.2, 6.4.2.3 en 6.4.2.4
gebruikersinformatie
de wijzigingen
Handleidingen PKVW 2020 Bestaande bouw en nieuwbouw uitgebracht
 - Nieuws
Veilig wonen wordt vanaf nu nog eenvoudiger. Met de vernieuwde handleidingen Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande Bouw en Nieuwbouw komt het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) tegemoet aan de roep uit de praktijk om meer gebruiksgemak. Bouwers en beveiligingsexperts zien nu in één oogopslag wat er nodig is om woningen en wooncomplexen te beveiligen volgens de PKVW-eisen.
De focus ligt in de nieuwe PKVW-handleidingen op leesbaarheid en gebruiksgemak. “We merkten dat bouwend Nederland in de praktijk vastliep op de vaak onnodig ingewikkelde omschrijving van de PKVW-eisen’’, zegt PKVW-adviseur Susanne Schat. “De meeste PKVW-eisen zelf staan nog steeds als een huis overeind.’’
De nieuwe handleidingen, die de bestaande handboeken uit 2015 vervangen, geven een beknopter overzicht van de PKVW-eisen voor woningen. De W2, W3, W4 eisen en de bijlage bereikbaarheid zijn ook van toepassing voor het niveau BK2 in de VRKI 2.0
Handleiding PKVW 2020 bestaande bouw
Handleiding PKVW 2020 nieuwbouw
Nieuwe beveiligingsrichtlijn en productenlijst 2019
 - Nieuws
Er zijn in april nieuwe versies verschenen van de Productenlijst en Beveiligingsrichtlijn van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

In de beveiligingsrichtlijn PKVW 2018 en 2019 staan de criteria voor PKVW zwaar:
Opvallend in deze Beveiligingsrichtlijn PKVW is dat 'PKVW Zwaar' is geïntroduceerd. Soms blijkt er behoefte te zijn aan een hogere mate van beveiliging dan het basisniveau van 3 minuten inbraakwerendheid van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De werkwijze van de inbreker (MO) in een bepaalde gemeente of regio, maar ook de ligging van een woning kan een reden zijn om, - uiteraard in overleg met de klant - over te gaan tot een wat hoger niveau van beveiliging. Om hier eenduidig richting aan te geven is voor een aantal gevelelementen in deze Beveiligingsrichtlijn de mogelijkheid toegevoegd conform PKVW Zwaar te beveiligen.

LET OP: BK3 in de VRKI (5 minuten inbraakwerendheid) is wat anders dan PKVW zwaar !!
De documenten
Gewijzigd certificatieschema Particuliere Alarmcentrales gepubliceerd
 - Nieuws
Per 1 april 2019 is de gewijzigde Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR) van kracht. Hierbij moeten Videotoezichtcentrales (VTC’s) voldoen aan de eisen voor Particuliere Alarmcentrales (PAC), namelijk een vergunning op basis van het CCV-certificaat Particuliere Alarmcentrales.
Naar aanleiding van deze wijziging is het certificatieschema Particuliere Alarmcentrales aangepast. Op 1 juli 2019 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het gewijzigde certificatieschema PAC gepubliceerd. De wijzigingen in versie 3.0 zijn zo minimaal mogelijk gehouden, passend bij de wijzigingen in de RPBR. Voor Videotoezichtcentrales worden eisen gesteld aan de control room.

Het certificatieschema voorziet in deelcertificatie: Particuliere Alarmcentrales en/of Videotoezichtcentrales.
PAC schema 3.0
Relevant voor installateurs van CCTV
Camerasystemen
 - Nieuws
Regeling Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR) gewijzigd vanwege een nieuw soort Beveiligingsorganisatie.
Opleidingseisen aan de installateurs
Een cameratoezichtcentrale / PAC laat het plan voor de installatie, de installatie en het onderhoud van de videoapparatuur die hij gebruikt, slechts opstellen/uitvoeren door installateurs en personen die aan installateurs assistentie verlenen, die in het bezit zijn van een diploma dat de instemming heeft van de minister.

Instemming hebben zij die in het bezit zijn van:
- het diploma Projecteringsdeskundige CCTV/VSS;
- Of het diploma Installatiedeskundige CCTV/VSS;
- Of een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, voor werkzaamheden als alarminstallateur;
- En een Verklaring van Betrouwbaarheid.

Om hier aan te kunnen voldoen is het mogelijk om je als installateur te laten certificeren conform de BRL Videosystemen.
bron: KIWA
BRL-K21039 Videosystemen Certificering
Wijzigingsblad A11 voor de NBRL BORG 2005v2 gepubliceerd
 - Nieuws
BORG 2005 V2/A11:2018 is gepubliceerd en gaat in op 1 november 2018. Voor dit
wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn. Vanaf 1 november 2018 mogen alleen de
vigerende versies van de VRKI en VRKI 2.0 gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mag
alleen de vigerende versie van de VRKI 2.0 gebruikt worden.
Wijzigingsblad A11
GIV BORG 2005v2 incl. A11
Zin en onzin integratie twee vakgebieden
 - Nieuws
Zijn brandveiligheid en beveiliging nu wel of niet gescheiden werelden? In dit artikel proberen de auteurs vanuit een historisch perspectief deze vraag te beantwoorden en gaan ze in op het nut en misschien wel de noodzaak van de integratie van deze twee vakgebieden.
bron: Securitymanagement
WAAR VINDEN WE DE VAKMAN?
 - Nieuws
De VEB Erkende Beveiligingsbedrijven die vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan en aan de strenge VEB kwaliteitseisen inclusief de VRKI voldoen, zijn te vinden op de website veiligheid-via-de-vakman.

BORG bedrijven die alle deskundigheid in huis hebben om aan de eisen in de certificatieschema's voor brandbeveiliging en/of criminaliteitspreventie te voldoen, zijn vanaf nu te vinden op de nieuwe en overzichtelijke webpagina van het CCV: Vakman.
Deze vermelding is de vervanging van preventiecertificaat.nl.
open de webpagina van het CCV
open de webpagina van de VEB
Vacatures en sollicitaties
 - Nieuws
Om de vraag en het aanbod van personeel op elkaar af te stemmen is een rubriek toegevoegd aan het menu in de website:
- Vacatures
Kies de rubriek en volg de aanwijzingen.
Bedrijven met een actief account kunnen vacatures plaatsen via de beveiligde pagina.Hoe inbrekers huizen binnenkomen
 - Nieuws
Inbrekers komen op tal van manieren een twee-onder-een-kapwoning, rijtjeshuis, appartement of portiekflat binnen. Hoe komen inbrekers het vaakst een huis binnen en wat doe je ertegen? De Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) onderzocht het. De redactie zet voor u de cijfers op een rij.
lees meer
Module voor onderhoud
 - Nieuws
Deze module onderhoud- en servicecontracten is op verzoek van een aantal accounts toegevoegd aan de beveiligde pagina van deze website.
Het doel van deze module is om het proces rond het uitvoeren van onderhoud te ondersteunen.
Wij hebben een verzoek aan onze accounts:
Wilt u zo vriendelijk zijn om van de inhoud van deze nieuwe module kennis te nemen.
Het is nog een "draft" versie en horen graag of er verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd.
open de module
gebruikersinstructie
Handreiking IP-alarmoverdracht
 - Nieuws
Het blijft voor veel beveiligingsinstallateurs een hoofdpijndossier: IP. Maar er valt nauwelijks nog aan te ontkomen. Klanten stappen massaal over op IP en het zal steeds moeilijker worden ze te overtuigen van de noodzaak van een antieke PSTN-verbinding over te gaan naar IP.
IP is echter geen kwestie van een ander kabeltje. Er komen nieuwe technieken, maar ook nieuwe risico's bij kijken. Om installateurs te helpen bij de overstap heeft de VEB een 'Handreiking IP-alarmoverdracht'uitgebracht. Deze verschaft basiskennis die nodig is om met IP-technologie te gaan werken.
open de handreiking
Protocol Automatische Branddoormelding Versie september 2016
 - Nieuws

Dit vrijwillige protocol omschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding
afkomstig van een automatische brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden
beschouwd en zonder problemen door de PAC kan worden gemeld aan de RAC van de
Brandweer. Door het volgen van deze actieve verificatiemethode onder supervisie van de
PAC is er een hoge mate van zekerheid dat het een echte brandmelding betreft. Uiteraard
kunnen partijen ook alternatieve methoden gebruiken.
Protocol automatische branddoormelding
Protocol technische verificatie brandmeldingen
Camera in beeld
 - Nieuws
Oproep van de Politie
Veel ondernemers gebruiken camera's voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera's. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera's geïnstalleerd zijn en wat zij "zien", maakt de politie gebruik van een databank, genaamd "Camera in Beeld". Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera's bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.
Meer informatie
Ontwerpmodule videosystemen
 - Nieuws
Naast de bekende RC-modules voor inbraakbeveiliging is er nu ook een ontwerpmodule voor videosystemen met keuzeopties o.a. bouwplaatsbeveiliging.
Met deze zeer uitgebreide module kunt u videosystemen ontwerpen die aan de hedendaagse kwaliteitseisen voldoen.
De module produceert:
- objectomschrijving - doel van de beveiliging
- programma van eisen - met o.a. zichtvelden van de camera's
- cameraplan voor de ontwerper - tot 16 camera's
- detailontwerp voor de opdrachtgever - offerteprogramma
- rapport van oplevering - certificaat of kwaliteitsverklaring
- referentie documenten - projectenbeheer
- zes voorbeeldprojecten

Onderscheidend vermogen en professionele uitstraling naar uw opdrachtgevers.
Open de module
Gebruikersinformatie
Installatierichtlijn voor alarmapparatuur
De huidige installatievoorschriften en voorschriften voor beheer en onderhoud van juli 2000 zijn herzien.
Nieuw is ook dat deze richtlijnen 'interactief' zijn. Dat wil zeggen dat u voorstellen voor wijzigingen kunt indienen.
Hierdoor ontstaan dynamische documenten die recht doen aan de snelle ontwikkelingen in technische beveiligingsmaatregelen.

Er zijn vier kaartenbakken ontwikkeld:
- Installatierichtlijn voor alarmapparatuur
- Richtlijn Onderhoud en storingen opheffen
- Samenvatting van de ontwerp- en projecterings-eisen
- Camerasystemen.

Meld u aan voor toegang tot de kaartenbakken. Aanmeldingen zijn kosteloos.

De kaartenbakken zijn een gezamenlijk initiatief van de VEB en de Vakgroep beveiliging van Uneto-Vni.
Open de kaartenbakken
Vertrouwelijke informatie in de Cloud
 - Nieuws
Harmonisatieafspraak over werken in de Cloud.
De leverancier van de cloudopslagdienst moet zijn gecertificeerd volgens ISO 27001;
De leverancier van de cloudopslagdienst moet een Nederlands bedrijf zijn volgens de KvK inschrijving.

Deze harmonisatieafspraak heeft betrekking op artikel 5.4 BEVEILIGING EN ARCHIVERING VAN VERTROUWELIJKE GEGEVENS in de NBRL BORG 2005v2
Met betrekking tot het opbergen van vertrouwelijke gegevens beschikt het BORG-bedrijf over ten minste n bedrijfsgebouw met:
 een inbraakwerende kast of safe, met een klasse CEN 0, of een Waardeberging die daaraan gelijkwaardig is;
of
 een compartiment C/M 2 volgens Definities beveiligingsmaatregelen;
of
 een Cloudopslag.
Werken in de Cloud
Examens inbraakbeveiliging Kenteq overgegaan naar CIBV
 - Nieuws
CIBV Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid
Examens inbraakbeveiliging
Sinds 2010 is CIBV een exameninstelling op het gebied van beveiliging.

Vanaf 2016 is ons examenpakket uitgebreid met:
MBV Theorie (Monteur Beveiliginginstallaties)
MBV Praktijk (Monteur Beveiliginginstallaties)
TBV Deel 1 (Theorie) (Technicus Beveiliginginstallaties)
TBV Deel 2 (Case) (Technicus Beveiliginginstallaties)
TBMB Theorie (Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging)
TBMB Praktijk (Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging)
Installatiedeskundige Camerasystemen (CCTV)
Projecteringsdeskundige Camerasystemen Theorie (CCTV)
Projecteringsdeskundige Camerasystemen Praktijk (CCTV)

zie ook het register vakbekwaamheid in het menu op de website van CIBV
examens inbraakbeveiliging
overzicht examens 2016
Offerteprogramma
 - Nieuws
Aan de RC-modules is een eenvoudig offerteprogramma toegevoegd.
U kunt hiermee een offerte produceren voor de ontwerper, voor de opdrachtgever, een opdrachtbevestiging inclusief onderhoudscontract en een lijst met componenten voor de werkvoorbereiding.
Dit offerteprogramma is - op de beveiligde pagina - ook beschikbaar zonder gebruik te maken van de RC-modules.
https://dehaanadviseur.nl/pdf_beheerd//gebruikersinformatie_offerte.pdf
Wat de beveiligingsinstallateur zou moeten weten over IPv6
 - Nieuws

In de rubriek Info ICT en AoIP is hoofdstuk 8 beschikbaar.
In dit hoofdstuk vindt u op hoofdlijnen (60) items die bij IPv6 van toepassing zijn.

Info ICT
Huurwoningen straks inbraakproof
 - Nieuws
Ruim 100.000 huurwoning worden binnenkort beter beveiligd tegen inbraak. Het is de bedoeling dat 11.000 woningen dit jaar het Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgen.
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat samenwerken met bouwbedrijven en woningcorporaties om dat te realiseren.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie.
Preventie essentieel
De eisen zijn onder meer dat de woningen goede sloten hebben en verlichting bij de buitendeuren. In 2020 moeten in totaal ruim 111.000 huurhuizen een anti-inbraak-keurmerk hebben.
Minister Opstelten stopt 125.000 euro in het project. Hij wil het aantal woninginbraken verkleinen en volgens hem is preventie daarbij essentieel. In 2017 moet het aantal woninginbraken met 30 procent gedaald zijn ten opzichte van 2012.
Huurwoningen inbraakproef
Dienst DigiAlarm.net de opvolger van DigiAccess alarm
 - Nieuws
KPN heeft besloten om per 1 november de exploitatie van de dienst DigiAlarm over te dragen
aan ASB-Security BV, die de dienst als Alarm Transmissie Service Provider (ATSP) continueert onder de naam DigiAlarm.net.
Aanleiding voor deze overdracht is het specialistische karakter van alarmtransmissie binnen
de beveiligingsmarkt.
De kosten voor deze dienst bedragen éénmalig € 269,- en € 54,90 per maand exclusief BTW en exclusief het abonnement op de Particuliere Alarmcentrale (PAC), de eenmalige kosten voor de installatie van de alarmoverdrager en het in bedrijfstellen van de DigiAlarm.net aansluiting.
30% Korting op de éénmalige entreekosten bij orders ingelegd voor 31-13-2013
http://digialarm.net/
Aanvulling op Protocol Automatische Doormelding Brandalarm van het object naar de PAC
 - Nieuws
Aansluitend op het Protocol Automatische Doormelding Brandalarm van PAC naar RAC
heeft ACHMEA een aanvulling uitgebracht.
Met name wordt hierin genoemd dat de doormelding vanuit het object via een AL2 verbinding naar de PAC dient te geschieden.https://www.dehaanadviseur.nl/nieuwsbrief/bestanden/Doormelding BMI van object naar PAC.pdf
Haal meer uit uw bedrijfspresentatie
 - Nieuws
75 maal per dag wordt de rubriek "Bedrijven in beeld" op mijn website bezocht.
Maak daar optimaal gebruik van !

voor meer informatie (PDF)
informatie
De noodzaak van schildetectie
 - Nieuws
Toegevoegd: vrijdag 18 mei 2012, 12:11
In Dongen (Noord-Brabant) zijn bij een fietsenimporteur vannacht zeventig elektrische fietsen gestolen.
De dieven hadden in een wand in de loods een groot gat gezaagd om de fietsen naar buiten te halen. De directeur ontdekte de diefstal vanochtend. De schade is volgens hem ruim 70.000 euro.
Beelden
Het fietsenbedrijf had geen bewakingscamera's en het alarm ging niet af. "De fietsen stonden net buiten het bereik van de alarmsensoren. Het taxibedrijf naast ons heeft gelukkig wel beelden kunnen maken van de dieven", zegt de directeur.
Hij denkt dat ze professionals zijn. "Ze hebben stroom van een lantaarnpaal afgetapt voor de slijptol en de fietsen in een vrachtwagen geladen." Hij denkt dat er een groep heeft ingebroken, "want zo'n fiets weegt toch al gauw rond de 28 kilo."
http://nos.nl/artikel/374315-70-ebikes-gestolen-in-dongen.html
ABC voor veilig wonen
 - Nieuws
ABC voor veilig wonen
De brochure ABC voor veilig wonen geeft in twintig pagina's uitgebreide informatie over de werkwijze, de maatregelen en de materialen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Na oplevering van het handboek Bestaande Bouw 2011 is de brochure geactualiseerd en dus voorzien van de laatste wijzigingen op gebied van PKVW.

ABC veilig wonen
Alternatief voor 30 uur noodstroomvoorziening bij E3
 - Nieuws
Volgens de NEN-EN 50131-1 artikel 9 bij Grade 3 en 4 dient de noodstroomvoorziening de alarminstallatie bij uitval netspanning gedurende 30 uur in bedrijf te houden.
Artikel 1.7 en 1.5 uit de VRKI, waarin de mogelijkheid van een gelijkwaardige oplossing
wordt vermeld kan een installateur - in overleg met de CI - een geaccepteerde gelijkwaardige
oplossing kiezen (bijvoorbeeld een 24-uurs servicecontract), waarmee de vereiste prestatie in elk geval gewaarborgd is.

In dit geval moet schriftelijk worden vastgelegd dat de noodstroomvoorziening de installatie bij uitval netspanning 12 uur in bedrijf houdt en in het 24-uurs servicecontract moet zijn opgenomen dat opvolging van deze uitvalmelding binnen 12 uur zal plaatsvinden. Het kiezen voor 30 uur gangreserve blijft natuurlijk ook mogelijk. Zeker wanneer er geen servicecontract is afgesloten blijft de norm van toepassing.
https://www.dehaanadviseur.nl/?item=documenten
Telefooncentrales vaker gekraakt
 - Nieuws
Bedrijfstelefooncentrales worden steeds vaker gekraakt door criminelen. Die bellen volgens de telecombedrijven voor duizenden euro's 0900-nummers of de nummers van kennissen in andere werelddelen. Twee jaar geleden kwam het een of twee per week voor dat centrales werden gekraakt en nu is dat opgelopen naar drie tot vier keer per week.
Telefooncentrales zijn via een telefoonnummer of een webadres te bereiken. Criminelen die die gegevens achterhalen, hebben alleen nog een beveiligingscode nodig om toegang te krijgen tot de centrale. Als die code een eenvoudig te raden cijfercombinatie is, kunnen de criminelen ongestoord hun gang gaan.

'Zelf verantwoordelijk'
Vorige week werd een gezondheidscentrum in Gouda de dupe van criminelen. KPN blokkeerde de lijnen toen er al gebeld was voor een bedrag van 11.000 euro.
KPN vergoedt niets. Het concern zegt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun centrales.
http://nos.nl/artikel/275648-telefooncentrales-vaker-gekraakt.html
Nieuwsbrieven op de website van dehaanadviseur
 - Nieuws
Met de rubriek "nieuwsbrief" wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.Aan - en afmelden voor de nieuwsbrief kunt u hier

Eenvoudig de juiste risicoklasse bepalen
 - Nieuws
Nieuw op deze website.
De eenvoudigste Risicoklassebepaler in Nederland.
Nu ook beschikbaar voor uw smartphone.
Probeer dit handige hulpmiddeltje vast uit en

klik op de afbeelding.

Stuur een op locatie gemaakte berekening als email naar je mailbox.

Meer weten? ga daarvoor naar de RisicoClassificatie modules op de beveiligde pagina's.


De risicoklassen bepaler
Geef zakkenrollers geen kans!
 - Nieuws
Het is weer december, een maand waarin traditioneel veel inkopen worden gedaan en de winkelstraten uitpuilen van de mensen. U bent waarschijnlijk blij als u eindelijk aan het eind van uw lijstje gekomen bent en geschikte cadeaus hebt gevonden voor pakjesavond. Blij loopt u naar de kassa en tast naar uw portemonnee in uw zak. Maar waar is die gebleven? Verschrikt constateert u dat uw zak leeg en uw portemonnee gerold is.

De gemeente Den Haag heeft enkele filmpjes op Youtube gezet, waarin de werkwijze van zakkenrollers goed is te zien. Vaak opereren zakkenrollers in een team en gaan ze echt op "stroperspad". Eén persoon leidt uw aandacht af, en ondertussen slaat nummer twee toe. Anderzijds kan de gelegenheid ook de dief maken. Als uw portemonnee uit uw tas steekt, kan iemand op het idee gebracht worden die weg te nemen.
Zakkenrollen
Beveiliging bouwlocaties
 - Nieuws
Deze brochure bevat een handreiking voor
bouwondernemers voor het beveiligen van bouwlocaties tegen diefstal, inbraak en vernieling. Geadviseerd wordt om met deze handleiding voor een bouwlocatie per bouwfase waarin het risico op diefstal enz. anders ligt, met deze handleiding het pakket beveiligingsmaatregelen te bepalen.
De handreiking is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de politie, de beveiligingsbranche, Hilson B.V, BetaGuard bv, dehaanadviseur, de verzekeringsbranche en van lidbedrijven van Bouwend Nederland.
beveiliging bouwlocaties
BRL 3104 versie 2016
 - Nieuws

Deze BRL vervangt BRL 3104: 2010 en treedt per 12 juli 2012 in werking.

Deze BRL verwijst naar NEN 5089 en is in hoofdlijn een formalisering in een Nederlandse Norm van de eisen zoals die in BRL 3104:2010 waren opgenomen. Wel is de sterrensystematiek aangepast. Op grond hiervan zullen de meeste kwaliteitsverklaringen, gebaseerd op BRL 3104:2010, kunnen worden opgenomen in het overzicht van gecertificeerde producten, met mogelijk een aanpassing van het aantal sterren.
BRL 3104
Inbrekers lezen mee
 - Nieuws
Twitteraars en gebruikers van andere sociale websites zoals Hyves en MySpace doen er goed aan voorzichtig te zijn met de verspreiding van berichten over hun vakantieplannen. Inbrekers lezen mee, waarschuwt verzekeraar FBTO.

Meldingen over wanneer en hoe lang iemand op vakantie gaat, kunnen voor inbrekers aanleiding zijn om het woonadres te achterhalen en toe te slaan. 'Het plaatsen van vakantie-informatie op Twitter of Hyves of het bijhouden van een vakantieweblog geeft inbrekers inzicht in de persoolijke levenssituatie. Vroeger controleerden inbrekers de papieren brievenbus om te achterhalen of iemand op vakantie was, nu kijkt men in de digitale brievenbus', aldus FBTO.
http://sync.nl/wees-wijs-met-het-web-zet-je-vakantieplannen-niet-op-hyves/
Veelgestelde vragen over de VRKI
 - Nieuws
Het Deskundigenpanel VRKI heeft een rubriek veelgestelde vragen over de Verbeterde RisicoKlassenIndeling geformuleerd.
Veel gestelde vragen