Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
Naam
Bedrijf
E-mail
Aanmelden
Afmelden

* Accounthouders kunnen ook binnen hun account aangeven of zij de nieuwsbrief willen ontvangen. "; // lijst NB's tonen echo "


Vorige nieuwsbrieven

"; $sql = "SELECT * FROM nieuwsbrief WHERE actief=1 ORDER BY nummer DESC"; $result = mysqli_query($db2,$sql) or die($sql); $aantal = mysqli_num_rows($result); for ($i=0; $i<$aantal; $i++) { $id = mysqli_result($result,$i,"id"); $nummer = mysqli_result($result,$i,"nummer"); $titel = mysqli_result($result,$i,"titel"); echo ""; } echo "
Nummer $nummer $titel
"; } else { if ($nb == 'aan') // aanmelden verwerken { // eerst accounts $sql_acc = "SELECT * FROM accounts WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $n_acc = mysqli_num_rows($result_acc); if ($n_acc > 0) { $sql_acc = "UPDATE accounts SET nb=1 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $comm = "Uw account is aangepast, u ontvangt voortaan de nieuwsbrief."; $aangemeld = true; $comm_piet = "Account geactiveerd voor nieuwsbrief: $naam, $bedrijf, $email "; } else { // email staat niet in accounts $sql = "SELECT * FROM mailinglijst_site WHERE email='$email'"; $result = mysqli_query($db2,$sql); $bestaat = mysqli_num_rows($result); if ($bestaat == 0) { $aangemeld = true; $comm = "U hebt zich aangemeld voor de nieuwsbrief met emailadres: $email"; $comm_piet = "Aangemeld voor nieuwsbrief: $naam, $bedrijf, $email "; $sql="INSERT INTO mailinglijst_site (ip, email, naam, bedrijf) VALUES ('$short', '$email', '$naam', '$bedrijf')"; $result = mysqli_query($db2,$sql); } else {//email bestaat al -> $bestaat > 0 $comm = "Het opgegeven e-mailadres $email staat al in de mailinglijst"; } }// echo "
$comm
"; // mail if ($aangemeld){ $subject = "Nieuwsbrief - aanmelding"; $headers .= "From: De Haan adviseur \n"; $headers .= "X-Mailer: PHP\n"; // mailer mail("emil@arion.nl", $subject, "$comm_piet", $headers); mail("info@dehaanadviseur.nl", $subject, "$comm_piet", $headers); } } //b1 if ($nb == 'af') { // afmelden verwerken //check of het emailadres bestaat in de mailinglijst $sql = "SELECT * FROM mailinglijst_site WHERE email LIKE '$email'"; $result = mysqli_query($db2,$sql); $bestaat1 = mysqli_num_rows($result); if ($bestaat1 > 0) { $sql = "DELETE FROM mailinglijst_site WHERE email LIKE '$email'"; $result = mysqli_query($db2,$sql); $comm = "Het opgegeven emailadres $email is verwijderd uit de mailinglijst."; $afgemeld = true; $comm_piet = "Afgemeld voor de nieuwsbrief mailinglijst site: $naam, $bedrijf, $email \n"; } //succesvol verwijderd // evt uitschakelen in borg/veb $sql_acc = "SELECT * FROM borg_veb WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $n_acc = mysqli_num_rows($result_acc); if ($n_acc > 0) { $sql_acc_update = "UPDATE borg_veb SET nb=0 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc_update = mysqli_query($db2,$sql_acc_update); $comm = "U bent nu afgemeld, u ontvangt voortaan geen nieuwsbrief meer."; $afgemeld = true; $bedrijf = mysqli_result($result_acc, 0, "bedrijf"); $plaats = mysqli_result($result_acc, 0, "plaats"); $comm_piet .= "Afgemeld voor de nieuwsbrief mailinglijst borg/veb: $bedrijf, $plaats, $email \n"; } // evt uitschakelen in borg/veb $sql_acc = "SELECT * FROM borg2011 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $n_acc = mysqli_num_rows($result_acc); if ($n_acc > 0) { $sql_acc_update = "UPDATE borg2011 SET nb=0 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc_update = mysqli_query($db2,$sql_acc_update); $comm = "U bent nu afgemeld, u ontvangt voortaan geen nieuwsbrief meer."; $afgemeld = true; $bedrijf = mysqli_result($result_acc, 0, "bedrijf"); $plaats = mysqli_result($result_acc, 0, "plaats"); $comm_piet .= "Afgemeld voor de nieuwsbrief mailinglijst borg2011: $bedrijf, $plaats, $email \n"; } // evt uitschakelen in borg/veb $sql_acc = "SELECT * FROM borg2016 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $n_acc = mysqli_num_rows($result_acc); if ($n_acc > 0) { $sql_acc_update = "UPDATE borg2016 SET nb=0 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc_update = mysqli_query($db2,$sql_acc_update); $comm = "U bent nu afgemeld, u ontvangt voortaan geen nieuwsbrief meer."; $afgemeld = true; $bedrijf = mysqli_result($result_acc, 0, "bedrijf"); $plaats = mysqli_result($result_acc, 0, "plaats"); $comm_piet .= "Afgemeld voor de nieuwsbrief mailinglijst borg2016: $bedrijf, $plaats, $email \n"; } // evt uitschakelen in borg/veb $sql_acc = "SELECT * FROM veb2016 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $n_acc = mysqli_num_rows($result_acc); if ($n_acc > 0) { $sql_acc_update = "UPDATE veb2016 SET nb=0 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc_update = mysqli_query($db2,$sql_acc_update); $comm = "U bent nu afgemeld, u ontvangt voortaan geen nieuwsbrief meer."; $afgemeld = true; $bedrijf = mysqli_result($result_acc, 0, "bedrijf"); $plaats = mysqli_result($result_acc, 0, "plaats"); $comm_piet .= "Afgemeld voor de nieuwsbrief mailinglijst veb2016: $bedrijf, $plaats, $email \n"; } // evt uitschakelen in vkb2011 $sql_acc = "SELECT * FROM vkb2011 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $n_acc = mysqli_num_rows($result_acc); if ($n_acc > 0) { $sql_acc_update = "UPDATE vkb2011 SET nb=0 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc_update = mysqli_query($db2,$sql_acc_update); $comm = "U bent nu afgemeld, u ontvangt voortaan geen nieuwsbrief meer."; $afgemeld = true; $bedrijf = mysqli_result($result_acc, 0, "bedrijf"); $plaats = mysqli_result($result_acc, 0, "plaats"); $comm_piet .= "Afgemeld voor de nieuwsbrief mailinglijst vkb2011: $bedrijf, $plaats, $email \n"; } // evt uitschakelen in accounts $sql_acc = "SELECT * FROM accounts WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc = mysqli_query($db2,$sql_acc); $n_acc = mysqli_num_rows($result_acc); if ($n_acc > 0) { $sql_acc_update = "UPDATE accounts SET nb=0 WHERE email LIKE '$email'"; $result_acc_update = mysqli_query($db2,$sql_acc_update); $comm = "Uw account is aangepast, u ontvangt voortaan geen nieuwsbrief meer."; $afgemeld = true; $bedrijf = mysqli_result($result_acc, 0, "bedrijf"); $naam = mysqli_result($result_acc, 0, "voornaam") . " " . mysqli_result($result_acc, 0, "achternaam"); $comm_piet .= "Afgemeld voor de nieuwsbrief accounts: $naam, $bedrijf, $email \n"; } // mail sturen if ($afgemeld){ echo "

$comm"; $subject = "Nieuwsbrief - afmelding"; $headers .= "From: De Haan adviseur \n"; $headers .= "X-Mailer: PHP\n"; // mailer mail("emil@arion.nl", $subject, "$comm_piet", $headers); mail("info@dehaanadviseur.nl", $subject, "$comm_piet", $headers); } else echo "Het emailadres is niet gevonden."; } } ?>