Documenten

Actuele Regelgeving voor erkende Technische beveiligingsbedrijven

VRKI 2.0 Deel A Risicomatrix 2024.pdf
VRKI 2.0 Deel B versie 2024.pdf
Samenvatting VRKI 2.0 versie 2024.pdf
Intakedocument VRKI 2.0 versie 2024.pdf
Advies Projectering Alarmverificatie VvBO.pdf

VRKI 2.0 deel A Risicomatrix - 2023.pdf
VRKI 2.0 deel B Definities beveiligingsmaatregelen - 2023.pdf
VRKI 2.0 versie 2023 samenvatting VRKI 2.0 (VRKI-kaart).pdf
VRKI 2.0 Intakedocument versie 2023.pdf
Modelformulier blanco Intake-document 2023.docx
EL niveaus VRKI 2.0 versie 2023.pdf

Risk Management Programma (RMP) Onderwijsinstellingen 2012.pdf
2016 Risk Management Programma (RMP) Onderwijs samenvatting.pdf

VRKI 2.0 deel A Risicomatrix - versie 2022.pdf
VRKI 2.0 deel B Definities beveiligingsmaatregelen - versie 2022.pdf
VRKI 2.0 versie 2022 samenvatting VRKI 2.0 (VRKI-kaart).pdf
VRKI 2.0 Intakedocument versie 2022.pdf
Modelformulier blanco Intake-document 2022.docx
EL niveaus in de VRKI 2.0 versie 2022.pdf

VGW informatiekaart kluisverankering.pdff
VGW informatiekaart kluizen.pdf
VGW informatiekaart brandwerende kluizen.pdf
Handreiking beveiligingsmaatregelen buitenterreinen mobiliteitsbedrijven versie 3.0.pdf
Handreiking beveiligingsmaatregelen voor buitenterreinen transport- en logistieke bedrijven versie 3.0.pdf
Handreiking_explosieven_voor_civiel_gebruik_module_IV_Security.pdf

Powerpoint Presentatie BORG-E versie 2022.ppsx
Powerpoint Presentatie BORG-E versie 2021.ppsx

VRKI 2.0 deel A Risicomatrix - 2021.pdf
VRKI 2.0 deel B Definities beveiligingsmaatregelen - 2021.pdf
VRKI 2.0 versie 2021 samenvatting VRKI 2.0 (VRKI-kaart).pdf
Modelformulier blanco Intake-document 2021.docx
VRKI 2.0 Bijlage 1 Attractieve goederenlijst - 2021.pdf
EL niveaus VRKI 2.0 versie 2021.pdf
Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen - januari 2019.pdf

Nieuwsbericht-publicatie-BORG-A.pdf (via CCV )
CCV-Certificatieschema-BORG-A-versie-1.0.pdf (via CCV)

BORG-B versie 3.0.pdf (versie 2024)
BORG-E versie 3.0.pdf (versie 2024)
Info BORG 3.0 2024.pdf

20211007 BORG-B versie 2.0.pdf (versie 2022)
20211007 BORG-Eversie 2.0.pdf (versie 2022)
Wijzigingen BORG 2.0.pdf
Harmonisatieafspraken BORG regelingen 20211007.pdf (versie 2022)
2022-02 Certificatieafspraak verificatie diplomas.pdf
2022-05 Certificatieafspraak Verificatie van Prestaties met opmerking.pdf

2023-06_BORG-certificaten_BK1.pdf
2023-07_Inbraakwerende_kast__safe_en_of_kluis_.pdf
2023-08_Kwalificaties_bouwkundige_beveiliging.pdf
2023-09_Opslag_papieren_dossiers.pdf

NBRL BORG 2005 versie 2 geintegreerde versie incl. A11 november 2018.pdf
BORG-B_versie_1.0 + C1.pdf
BORG-E_versie_1.0 + C1.pdf
Harmonisatieafspraken BORG-regelingen 1-4-2021.pdf

VEB 4 VRKI VERSIE 1.0.pdf
VEB 4 Kwaliteitsregeling 1.0 2022.pdf
VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling BKB en BKP.pdf
VEB 3 Kwaliteitsregeling versie 2.1.pdf
VEB Installatierichtlijn routers 2015.pdf

Vebon checklist betaalverkeer en beveiliging.pdf
D03-394 Inbraakwerende beglazing september 2003 versie 2.pdf
002757 Installatievoorschriften rolluiken versie 2.pdf

PKVW Beveiligingsrichtlijn 2024.pdf
PKWV Beveiligingsrichtlijn juli 2021.pdf
PKVW Productenlijst november 2019.pdf
Live productenlijst Politiekeurmerk, doorzoekbaar
PKWV handleiding 2020 Bestaande Bouw.pdf
PKVW infosheet Cilindertrekken.pdf
BRL 3104 oktober 2020.pdf
SKG sterrensystematiek.pdf
Handreiking beveiliging van bouwlocaties.pdf
Convenant criminaliteit bouwlocaties.pdf
Bouwkundige beveiliging gevels en daken.pdf

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 2019.pdf
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.pdf
wijziging van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.pdf
002771 Wet-particuliere-beveiligingsorganisatie 2013.pdf
Info Grade artikel 9 NEN-EN 50131-1 noodstroomvoorziening bij E3.pdf
Protocol versie 3.0 Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC

Inlogpagina voor de kaartenbakken (vigerende versies) »

Bestaande en vorige versies regelgeving

002079 Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur 2022-03.pdf
002079 Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur versie 2.pdf
002080 Installatievoorschriften voor alarmapparatuur 2020 versie 3.pdf
002080 Installatievoorschriften voor alarmapparatuur versie 2.pdf
D01-026 2023 Installatievoorschriften Mistgeneratoren.pdf
D03-394 Inbraakwerende beglazing september 2003 versie 2.pdf
Bijlage E van de NEN 8131 mistgeneratoren.pdf

Opleidingen

EINDTERMEN-MBV-V1.0.pdf
EINDTERMEN-TBV-V2.0.pdf
EINDTERMEN-TBMB®-2021.pdf
Eind-_en_toetstermen_CCTV_2.0.pdf
CCV richtlijn Verificatie Diplomas.pdf

Overige documenten

BRL K21039-02 video installaties 160601.pdf
BRL K21039-03 video installaties.pdf
BRL K21023-02 Mobiele beveiliging d.d. 20161003.pdf
Cameratoezicht Cpb.pdf
BRL K21039-04-video-security-systems.pdf

CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales versie 3.0 2019.pdf
Uitleg verantwoordelijkheden samenhang beveiligingsmaatregelen (BORG-VEB).docx.pdf
Productwijzer Inboedelverzekering_2011.pdf
Maatregelen tegen overval.pdf
Bouwbesluit-geldend_van_01-07-2021_tm_heden_zichtdatum_24-12-2021.pdf
Aanvraagformulier overvalmelding politie.pdf