Risicoklassenbepalers 2020 gebaseerd op de VRKI 2.0
Bovenstaande RKB voor Woningen is ook geschikt voor gebruik op uw smartphone. Gebruik daarvoor deze link: https://www.dehaanadviseur.nl/mW2020/ Bovenstaande RKB voor Bedrijven is ook geschikt voor gebruik op uw smartphone. Gebruik daarvoor deze link: https://www.dehaanadviseur.nl/mB2020/Extra tools
Lenscalculator

Kleurcodering van weerstanden

Mactwin hanteert twee methoden om criminaliteit effectief te voorkomen. Ze kijken naar de balans in de organisatorische en technische maatregelen volgens de OSVO® methodiek.
Een andere methodiek is het verlagen van het dadermotief door het verminderen van de attractiviteit en het verhogen van de pakkans voor de crimineel.
Deze animatie illustreert de OSVO® methodiek. (druk op de afspeeltoets om de animatie te activeren).

Rekenmodule accucapaciteit