Risicoklassenbepalers gebaseerd op de VRKI 2017
Bovenstaande RKB voor Woningen is ook geschikt voor gebruik op uw smartphone. Gebruik daarvoor deze link: https://www.dehaanadviseur.nl/mW2017/ Bovenstaande RKB voor Bedrijven is ook geschikt voor gebruik op uw smartphone. Gebruik daarvoor deze link: https://www.dehaanadviseur.nl/mB2017/


Extra tools
Lenscalculator

Kleurcodering van weerstanden

Mactwin hanteert twee methoden om criminaliteit effectief te voorkomen. Ze kijken naar de balans in de organisatorische en technische maatregelen volgens de OSVO methodiek.
Een andere methodiek is het verlagen van het dadermotief door het verminderen van de attractiviteit en het verhogen van de pakkans voor de crimineel.
Deze animatie illustreert de OSVO methodiek. (druk op de afspeeltoets om de animatie te activeren).

Rekenmodule accucapaciteit