Nieuwsbrief
Logo Logo
Nieuwsbrief 16

Website update

Samenwerking De Haan adviseur en LvO facility


Leon van Oudenaarden (LvO facility) is vanaf 1 januari 2017 intensief gaan samenwerken met Piet de Haan en heeft een deel van de activiteiten van Piet overgenomen. Na 15 jaar ‘dehaanadviseur’ en 30 jaar actief in de regelgeving rond technische beveiliging gaat Piet de komende jaren afbouwen. De website: www:dehaanadviseur.nl blijft dus ook in de toekomst beschikbaar voor iedereen die gebruik wil maken van de website. Leon ziet mogelijkheden om nog meer ‘faciliteiten’ te bieden op de website. De meerwaarde zal hiermee blijvend worden gewaarborgd. Leon maakt ook deel uit van het Deskundigenpanel inbraakbeveiliging van het CCV.
Wie is Leon

Nieuwe website De Haan adviseur


Na 10 jaar werd het tijd de website aan te passen aan de hedendaagse techniek.
Naast de bekende RC-modules voor inbraakbeveiliging is er nu ook een ontwerpmodule voor videosystemen.
Met deze zeer uitgebreide module kunt u videosystemen ontwerpen die aan de hedendaagse kwaliteitseisen voldoen.
De module produceert:
- objectomschrijving - doel van de beveiliging
- programma van eisen - met o.a. zichtvelden van de camera's
- cameraplan voor de ontwerper - tot 16 camera's
- detailontwerp voor de opdrachtgever - offerteprogramma
- rapport van oplevering - certificaat of kwaliteitsverklaring
- referentie documenten - projectenbeheer
- vijf voorbeeldprojecten

Onderscheidend vermogen en professionele uitstraling naar uw opdrachtgevers.
De module is nog een 'draft-versie'. Commentaar en suggesties zijn welkom.
Open de module

CCV-Certificatieschema PAC aangepast


Het CCV-certificatieschema voor Particuliere Alarmcentrales is aangepast. Vanaf 1 februari 2017 is versie 2.0 de geldende versie.
Eisen aan kwaliteit:
Het schema stelt eisen aan de kwaliteit van een Particuliere Alarmcentrales (PAC). Dit zijn bedrijven die alarmsignalen van organisaties en particulieren ontvangen. Een PAC beoordeelt deze signalen en stuurt bijvoorbeeld surveillancewagens uit of geeft het signaal door aan hulpdiensten.

Aandachtspunt voor ontwerpers en installateurs van alarmsystemen:
De benamingen AL1 en AL2 zijn niet meer van toepassing. De wijzigingen in de PAC regeling zijn o.a.:

Eisen communicatie Security; inbraakbeveiliging.
T2 = 25 uur.
T5 = 90 seconden
Conform EN 50136-1-1.

Onduidelijk is of bovenstaande T2 en T5 ook als meervoudig alarmtransmissietraject (DP) mogelijk is.
In de huidige VRKI worden - afhankelijk van de geconstateerde risicoklasse - ook DP1 = T2 met back-up, DP2 = 30 minuten met back-up, DP3 = 180 seconden met back-up en DP4 = 90 seconden met back-up als minimale eisen genoemd.
Voor bestaande en nieuwe installaties waar een andere Reporting time classification wordt gehanteerd dan de nu genoemde T2 en T5 dient u te overleggen met de PAC of deze diensten (tegen meerkosten) kunnen worden geleverd.

CCV-certificatieschema PAC 2017


Met vriendelijke groet,
Piet de Haan
www.dehaanadviseur.nl

Terug naar de nieuwsbriefpagina