Nieuwsbrief
Logo Logo
Nieuwsbrief 26

BORG-E en BORG-B certificatieschema's 2022

Versie 2.0 gepubliceerd op 7 oktober 2021


Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe versies van BORG-B en BORG-E gepubliceerd. Deze versies zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen.Bij het herzien van de BORG-regelingen is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten. De belangrijkste zijn:BORG aantrekkelijker maken door de kosten te drukken waar dat mogelijk is;

Tekstuele inhoud van BORG-regelingen vereenvoudigen;

Wijzigingen gaan niet ten koste van de kwaliteit waar BORG voor staathttps://hetccv.nl/nieuws/nieuwe-versies-borg-b-en-borg-e-gepubliceerd/

Memo (hetccv.nl


Met vriendelijke groet,
Piet de Haan
www.dehaanadviseur.nl

Terug naar de nieuwsbriefpagina