Nieuwsbrief
Logo Logo
Nieuwsbrief 28

Nieuwjaarswens

Beste wensen voor 2023


We gaan er weer iets moois van maken in 2023.

Emil Groeneveld en

Piet de Haan.

dehaanadviseur.nl

VRKI 2023


VRKI 2.0 versie 2023 gepubliceerd

De VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingsmaatregelen. Op 1 december is de VRKI 2.0 versie 2023 gepubliceerd. Deze versie is te gebruiken vanaf 1 januari 2023. Tot 1 april 2023 geldt een overgangsperiode voor de VRKI 2.0 versie 2022.

Belangrijkste wijzigingen

□ Definities en eisen kluizen bijgewerkt.

□ In- en uitschakelen inbraaksignaleringssysteem verduidelijkt.

□ Eisen voor kluisverankering aangepast.

□ Prestatie-eisen rolluiken en rolhekken aangepast.

□ Tekst over bereikbaarheid en beveiliging dak- en gevelelementen verduidelijkt.

□ Definities maatwerk, gelijkwaardigheid en aantoonbaar vakmanschap opgenomen.

□ Verwijzingen naar de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen verwijderd.

□ Update van de attractiviteitenlijst met goederen.

□ Tekstuele aanpassingen waar nodig.

De VRKI 2.0 versie 2023

Ontwerpmodule VRKI 2023


Op 2 januari zijn de aangepaste ontwerpmodules versie 2023 weer beschikbaar op de beveiligde pagina van de website.

dehaanadviseur.nl


Met vriendelijke groet,
Piet de Haan
www.dehaanadviseur.nl

Terug naar de nieuwsbriefpagina